Å mista pels på bakre del av kroppen er typisk teikn på skabb. (Lesarbilde, tips@midtsiden.no)
Å mista pels på bakre del av kroppen er typisk teikn på skabb. (Lesarbilde, tips@midtsiden.no)

Åtvarar naboar mot sjuk rev

– Hund- og katteeigarar i nabolaget bør kontakta veterinær.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. november 2018 - 16:05

Ein innbyggar i Lysefjorden har kontakta Midtsiden-redaksjonen med mistanke om smitte av reveskabb i Lysefjorden.

Årsaka er observasjon av ein rev på Nesjaryggen.

– Reven ser sjuk ut, og virka heller ikkje særleg redd. Vi hadde baby sovande ute i hagen, og synest ikkje dette var så kjekt syn. Ein av kattane i nabolaget sprang etter reven, men naboen har no tatt kattane inn, fortel meldar.

Han har sendt bilde til redaksjonen etter forsøk på å nå ein viltkontakt via kommunen.

– Farleg for dyr, men ikkje menneske

Viltkontakt Espen Andersen meiner, ut frå skildring over telefon, at sjansen er stor for at reven har skabb.

– Reveskabb er ubehageleg for menneske, men ikkje farleg. Men det er veldig smittsamt, andre dyr kan til og med bli smitta av å gå der reven har gått.

– Skabb overlever i pels som reven har mista, derfor bør hunde- og katteeigarar i området kontakta veterinær.

Kan låna felle

Rev som er smitta av skabb vil fort bli svekka. Den får problem med å skaffa seg mat, og den vil døy i løpet av 3-4 månadar.

Hausten 2012 blei ein sjuk rev drept på Halhjem etter fleire observasjonar av sjuk rev på Kuhnle, Lekven og lengre sør på Søre Neset.

– Avliving av rev er i utgangspunktet ikkje del av viltkontakt-oppgåvene. Med mindre reven blir gåande i same nabolag har det heller ikkje noko for seg å sitja på post der ute.

– Men det er kanskje lokale jegerar som har interesse av å jakta på denne reven. Kommunen har òg ei revefelle dei kan spørja om å låna, foreslår Andersen.

Fellene fangar reven levande utan å skada dyret.

• Les om reveskabb på Wikipedia.org