Picapoint på tampen av 2017, f.v.: Birgit, Kristine, Astrid, Ingerid, Vegard, Bjørn Stian, Erik og Morten. (Foto: Picapoint Studio AS)

Auka frå 6 til 12 tilsette på eitt år

Picapoint-gründerane bestemte seg for éin avgjerande ting då dei starta for ti år sidan.

image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I haust feirar Picapoint Studio AS ti år. Sidan sommaren i fjor har reklamebyrået dobla frå 6 til 12 tilsette, og gründerane ser for seg at bedrifta kan halda fram med å veksa.

– I sommar utvida vi med eige kontor med tre tilsette i Oslo. Vi har kundar i store delar av landet, og i fleire nabolandmen sjølv om vi reiser ein del og bruker mykje videokonferansar, ser vi fordelen av å vera tett på kundane.

– Vi har tru på små, fleksible team framfor store stasjonære kontor. Målet er å heller bli eit lite byrå i Norden enn å vera veldig store i bergensområdet. Samtidig vil vi alltid ha røtene våre godt planta i Os, den lokale marknaden er framleis viktig for oss, seier Bjørn Stian Bjoarvik.

Kontinuerleg oppdatert

Bjørn Stian og Ingerid Helle Soltvedt var kollegaer i MacBox då dei to bestemte seg for å starta for seg sjølv. Særleg éin ting har vore avgjerande for retninga selskapet har tatt, og truleg også veksta dei no opplever.

– Kontinuerleg fagleg oppdatering har vore nøkkelen for oss. Alle tilsette set kvar veke av tid til å halda seg oppdatert på faglitteratur, trender og utvikling i bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker dessutan ein del ressursar på å delta på kurs og messer både i Noreg og utanlands, fortel Ingerid.

For få veker sidan var to av kollegaene på verdas største konferanse om søkemotoroptimalisering. Konferansen var i den engelske kystbyen Brighton.

– Med erfaring og kompetanse innan design og strategi, som er paraplyen over alt vi jobbar med, spesialiserte vi oss vidare for å bli gode innan digital marknadsføring. Tekst og innhaldsproduksjon er ein viktig ingrediens i dette, supplerer Bjørn Stian.

Varsam vekst

Verken Ingerid eller Bjørn Stian skildrar dei første åra som ein pangstart.

– Men vi hadde kundar frå første stund, og hadde omsetnad nok til at vi hadde råd til å betala ut løn kvar månad. Om det av og til blei ei veke på overtid, seier Ingerid og ler.

Røde Kors var tidleg ein stor og spennande kunde. Her var Picapoint blant anna med på nasjonale prosjekt, og fekk delta i etableringa av Røde Kors Beredskapsvakt, Røde Kors Førstehjelp, med strategi, fotoarbeid og utforming av kursbøker og tilhøyrande materiell.

Frå lokal handverkbransje, med nasjonalt nedslagsfelt, blei Hodneland Bygginnredning ein kunde som kom tidleg inn dørene.

Eventyrlege reiser saman med kundane

Picapoint har kontor i det som truleg er Os’ lengste og mest lønsame korridor, i den lange gangen i Lidlbygget som fungerer som entré til eigarane av dei største selskapa i kommunen, Sport Norge og Sport Outlet. Dei same eigarane har aksjar aksjar i reklamebyrået, men gründerane har framleis majoriteten og styringa.

– Med Sport Outlet som kunde har vi fått delta i den spennande reisa til Noregs raskast veksande sportskjede. Det har gitt oss både viktige erfaringar og gode stadfestingar på arbeidet vårt.

I nyare tid har ei bedrift med tilsvarande tempo, men i ein annan bransje, hamna i portefølgja. IT- og teleselskapet NetNordic har vakse frå 150 millionar til 1 milliardar i omsetnad dei siste åra. Kundeforholdet var med på å avgjera Picapoint si etablering i Oslo.

– Tette relasjonar med kundane har høg prioritet. Samtidig er vi opptatt av godt arbeidsmiljø internt. Vi har vore nøye med alle vi har tilsett og heldige med dei personlege eigenskapane. Vi har det kjekt saman med kundane, og trass tempoet veldig gøy internt på kontoret, lover Ingerid og Bjørn Stian.

Fleire saker