Aurora. (Foto: Morgan Hill Murphy)

Auka overskot for Aurora

Aurora Aksnes sitt selskap gjekk med over 5 millionar i pluss i 2017.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Rekneskap for 2017 viser at musikaren Aurora Aksnes frå Os både aukar omsetnad og overskot med selskapet ho stifta i 2015.

Omsetnaden auka frå 11,3 til 13,3 millionar kroner frå 2016 til 2017, driftsresultatet auka frå 2,0 til 5,1 millionar kroner.

Årsresultatet auka frå 1,5 til 3,9 millionar.

• Les òg: Aurora syng i ny Disney-film om Dumbo

Årsaka til den store auka i resultat er truleg at Aurora i 2017 primært turnerte i Noreg og Europa, med spelejobbar som smakte meir enn dei kosta, skriv VG.

Aurora eig 60 % av selskapet, foreldra May Britt og Jan Øystein eig kvar sine 20 prosent.

Tilbake til Noreg i august

I vår var Aurora tilbake på turné i USA, der ho blant anna song for Billboard i LA.

I sommar har ho hatt ganske tettpakka program i Europa, og om ei veke speler ho på OFF Festival i Polen.

Etter Polen ventar Italia, Ungarn og Belgia før Aurora 17., 18. og 29. august speler i Harstad, Trondheim og Stavanger.

I haust står England, Tyskland og Nederland for tur før ho 29. oktober speler i Paris.

Fleire saker