Næringsliv | 02. des. 2010

Aukar med 100 kvm

Os Reisebyrå har flytta opp ein etasje. Det gjev rom for utviding av Jernia-butikken til Sælen.

Aukar med 100 kvm
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 02. des. 2010 06:31

Denne veka opna Travelnet Os Reisebyrå kundemottak i lokalet dei tidlegare brukte som lager og kontor, i 2. etasje i bygningen til Paul Hans Sælen. Det gjer at husverten no kan utvida jernvarebutikken frå 160 til 260 kvadratmeter.

- Dette er noko vi har planlagt i rundt eit år. I januar startar vi og i slutten av februar reknar vi med å vera ferdige, seier Paul Hans.

- Det er lenge sidan lokalet vårt blei for lite. Vi sel for rundt 10 millionar kroner i år, det er nok maksimalt av kva vi klarer å pressa gjennom ein butikk på 160 kvadratmeter.

Maling og meir kjøkken
Paul M Sælen AS har vakse med nokre hundre tusen i omsetnad kvart år dei siste åra og selte i fjor for 9,3 millionar kroner.

Når dei over nyttår riv veggar og legg nytt golv er det for å gje betre plass til fleire varegrupper, og for å utvida med ei ny.

- Maling blir einaste nye varegruppe, men den skal bli god å få. Kjeden vår, Jernia, marknadsfører allereie maling godt, og for oss som har ope til klokka 18 i vekedagane blir det nok mange kundar også som kjem til å setja pris på det.

- Innan kjøkken skjer det også mykje spennande, så den avdelinga skal bli ekstra bra å betre plass.

Inngang frå Telthusplassen
I tillegg til nabolokalet kjem Sælen også til å ofra nokre kvadratmeter frå eigen verkstad i butikken for utvida salsflate.

- Vi kjem nok også til å laga inngang frå den fine Telthusplassen på baksida.

Sælen eig også deler av sjølve Telthusplassen, men har i første omgang ikkje planar om tilbygg med for eksempel grasklipparutstilling.

Reisebyrået opp ein etasje
Os Reisebyrå opna denne veka nytt kundemottak. Sjølv om dei har flytta vekk frå gateplan er dei ikkje langt unna.

- Vi har hatt ønske om å redusera arealet ei stund. Omsetnaden er stabil, men all kundehandtering går raskare no, så vi klarar oss med mindre plass og litt færre folk, seier Kjersti Fjellvang.

Dei fire tilsette ved kontoret på Os (selskapet har også tre tilsette i Bergen) har no rigga seg til med kundemottak i etasjen over lokalet dei i mange år har hatt inngang og hyller med katalogar.

- Folk ser ut til å finne nabodøra og trappa, vi har i alle fall hatt god trafikk i nytt lokale, seier Fjellvang.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.