Lokal | 23. mars 2012

– Avgjerande for framdrifta

Frå frukosten med næringslivet: Søviknes sitt møte med Fylkesmannen i slutten av april blir viktig for både Lyseparken og Svegatjørn-Rådal.

– Avgjerande for framdrifta
E39 Svegatjørn-Rådal blei eit av dei to store punkta på programmet under dagens frukostmøte for næringslivet i Vargasalen i Oseana. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 23. mars 2012 15:27

Bildeserie:

Deltakarane fekk ein frisk start på dagen.  (Foto: KVB)
Deltakarane fekk ein frisk start på dagen. (Foto: KVB)
Eigedom- og byggebransjen var godt representert.  (Foto: KVB)
Eigedom- og byggebransjen var godt representert. (Foto: KVB)
Møtet hadde rekordmange 100 deltakarar.  (Foto: KVB)
Møtet hadde rekordmange 100 deltakarar. (Foto: KVB)
Terje Søviknes orienterte om Svegatjørn-Rådal og Lyseparken.  (Foto: KVB)
Terje Søviknes orienterte om Svegatjørn-Rådal og Lyseparken. (Foto: KVB)
Jon Lund om bru over Bjørnefjorden. (Foto: KVB)
Jon Lund om bru over Bjørnefjorden. (Foto: KVB)
Kva trasé er best?
Kva trasé er best?
1 av 6

Fredag morgon arrangerte Os kommune sin (v)årlege frukost for næringsdrivande i Os, denne gong i Vargasalen i Oseana.

– Heldigvis, for vi hadde rekordstor deltaking. Denne gjengen ville fått det trangt om vi var i kommunestyresalen, seier kommunalsjef og arrangementssjef Karl Ole Midtbø.

– Slike møte kan vi nok ha fleire av gjennom året, legg han til.

Ganske nøyaktig 100 deltakarar fann vegen til gratis frukost og orientering om, i hovudsak, Lyseparken, E39 Svegatjørn-Rådal og løysinga med bru over Bjørnefjorden som del av ny kyststamveg mellom Stavanger og Bergen.

Sistnemte kjem vi tilbake til i ei eiga sak.

Endringar på E39

Søviknes starta orienteringa om nyevegen til Bergen med å fortelja om få og små endringar i planane sidan førre møte;

• Heile vegen mellom Svegatjørn og Rådal, bortsett frå i Endelausemarka (der næringsområdet Lyseparken kjem), skal gå i tunnel. Tidlegare var det plan om at vegen skulle ut i lyset på Hamre.

• Svegatjørn får ikkje vasspeil, heile vatnet blir fylt igjen.

• Vegvesenet får ikkje kontrollpunkt for lastebilar langs Ulvenvegen oppanfor der vatnet ligg i dag, men bak "Alsakerbygget".

Kva med Kolskogen?

Eit anna litt nytt punkt som dukka opp til diskusjon, utan at diskusjonen starta på møtet, var framtidsutsiktene for det etablerte næringsområdet i Kolskogen.

– I starten var dette eit område med berre industri. Med åra har det kome meir handel og kontor i Industrivegen og Kolskogen. Kva vil framtida bringa? Bær vi førebu oss på at handel tar meir over dette arealet, medan industrien blir flytta til andre plassar? spørte Søviknes.

Kjell Engelsen Moberg frå Bohus reiste seg.

– Du snakkar 10-15 år fram i tid. Det er ikkje lenge. Med tanke på korleis bedriftene i området legg planar om investeringar i framtida bør vi snarast veta meir om kva retning det tar i Kolskogen, meinte han.

– Ja, det er derfor eg tar dette opp. Vi i kommunen bør saman med grunneigarane i området få eit lite forum der vi luftar dette, så vi er førebudd på det som kjem av behov i framtida.

Oppløftande om Svegatjørn-Rådal

– Eg har sagt det før, men no er vi nær ny veg til Bergen, sa ordføraren og hausta litt humring i salen.

–Vedtekta på fylkestinget i førre veke, der dei aksepterte søknaden vår om 30 millionar til forskottering av anleggsveg, ein veg som gjev fundament til seinare tverrforbindelse mellom Lysefjorden og Endelausemarka, viser at det no er ingen veg tilbake.

– Denne tjuvstarten kan også gjera at vegen til by'n står ferdig 3 til 6 månadar tidlegare enn kva den elles ville gjort.

Lyseparken: Viktig med avgjerd i april

Lyseparken, det komande næringsarealet i Endelausemarka, vil bety mykje for Os kommune, ikkje minst økonomisk.

Men området betyr også mykje for realisering av Svegatjørn-Rådal.

– Vi er avhengige av å få reguleringsplanen godkjent i kommunestyret seinast 19. juni for at ikkje Svegatjørn-Rådal skal bli forseinka.

– Derfor er det viktig at vi klarer å møta dei overraskande motsegnene frå Fylkesmannen på ein god måte, og det må skje snart.

– Slepp ikkje ut av Solstrand

Motsengene frå miljøavdelinga til Fylkesmannen handlar om to ting; augestikkarane og etablering av nytt handelsområde.

Årsaka til at dei kom overraskande på Søviknes er at han allereie har ete kake med fylkesmann Lars Sponheim for å feira at alt var på stell.

– Det var til og med bilde av Lyseparken på kaka, seier Søviknes.

Men folka under Sponheim fann ting som mangla, dei freda augestikkarane må sikrast betre og etablering av nytt handelsområde krev grundig utgreiing og eiga godkjenning.

– I førre reguleringsplan, som blei godkjent så seint som i 2006, var det regulert inn handelsområde. Men staten har sidan kome med nye krav og strengare føringar. Eg håper vi kan møta desse med blant anna å visa andel handel kontra industri, service og kontor.

– Når det kjem til augestikkarane vil vi blant anna møta motsegnene med nye formuleringar i planen, formuleringar som er meir tydelege på ansvaret vårt når det kjem til vern, seier Søviknes.

Vegvesenet og Multiconsult hjelper Os med å finna potensielle løysingar.

– Når vi går i møte med Fylkesmannen på Solstrand 27. april så slepp eg dei ikkje ut igjen før vi er einige. Denne reguleringsplanen er viktig for oss og tida er knapp! seier Søviknes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.