SakkoSekkStudio: William Lindborg

Avtroppande sentrumssjef om fortid og framtid

SakkoSekkStudio: William Lindborg.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

SakkoSekkStudio er Midtsiden sin nye videopodkast. Med mobilt studio møter vi intervjuobjekta der dei er.

Sesong 1, episode 3: William Lindborg, Os Sentrumsforening

Korleis har jobben vore i forhold til det han såg for seg, og kva utfordringar ventar den som overtar? Kven vinn quiz av Osablod og Lindborg?

Sjå tidlegare episodar:

Oddvar Rotvik, Kongshaug Musikkgymnas

Sverre Lunde Pedersen, verdsmeister på skøyter 

Fleire saker