Lokal | 23. aug. 2016

«B-gjengen» ror dragebåt

Dragebåtfestivalen har fått eit nytt tilskot. «B-gjengen», brukarane av Vartun sitt prosjekt «Livskvalitet» stiller for første gang.

Arrangørane Tore Andre og David saman med dei tilsette i «Livskvalitet» på Vartun; Johanne, Arve, Marit og Tor Arne (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 23. aug. 2016 19:07

Laurdag blir dragebåtfestivalen arrangert for andre gang i Os Hamn. Eitt av dei nye laga i år er B-gjengen, eit lag frå Vartun Oppfølgingstenester sitt nyaste prosjekt «Livskvalitet» stiller nemleg med eigen båt.

– Gjennom lavterskeltilbodet «Livskvalitet» ønskjer vi å gje rusavhengige i kommunen eit aktivitets-, trenings- og etterkvart, jobbtilbod som eit ledd i rehabiliteringa, forklarer Arve Frostad, avdelingsleiar for Vartun.

Allereie ein suksess

Tilbodet som starta opp like etter nyttår har blitt ein suksess med fire tilsette og eit tjuetals brukarar.

– Vi har berre lønsmiddel sjølv, så vi har vore avhengige av velvilje frå næringslivet i Os for å få tilbodet opp å gå. Det har vi så absolutt møtt. Vi har blitt sponsa med turklær og -utstyr, får mellom anna Fløysand AS, MX Sport, Europris og entreprenør M. Bjørnevik. Vi har óg fått freista ulike aktivitetar i løpet av våren. Dette betyr mykje for brukarane våre. Det er ein ting å gå tur i bygda, men det er litt ekstra stas å kunne gjera handfaste aktivitetar, som til dømes padling på Røykenes eller å laga mat ut på utstyret vi har fått.

– Då vi las om dragebåtfestivalen så tok vi kontakt og lurte på om vi kunne få lov å stilla ein båt, forklarar Tor Arne Hitland.

Håper å få spredd det

Arrangørane David Genius og Tore André Sagstad var ikkje seine om å seie ja.

– Sjølvsagt skal dei få vera med, utan at det skal kosta dei noko. Dette var eit godt initiativ og heilt i vår ånd. Vi kjem no til å ta kontakt med tilsvarande tenester dei andre plassane vi arrangerer festivalen for å sjå om vi klarar å få til tilsvarande der.

– «Livskvalitet» og Vartun er allereie invitert til alle dei kommande dragebåtfestivalane vi arrangerer på Os, fortel Genius.

I tillegg til gratis deltaking, har laget frå Vartun fått sponsa middagen av Samdal Rør AS.

Brukarane sitt forslag

Litt spente er dei tilsette på prosjektet korleis det skal gå, men at dei skal vera med på å laga liv og utfordra seg sjølv og brukarane i dragebåten er dei ikkje i tvil om.

– Det viktigste for oss i år er å få gjengen med ned her og få dei med, så får vi sjå korleis det går. Eg er trygg på at vi skal klare å få fylt båten med nok folk. Namnet «B-gjengen» er det forresten dei sjølv som har kom med, og dei har planane klare for opptoget, fortel Frostad.

Vil visa seg

Ein skulle kanskje tru at dei som slit med rus ikkje var interessert i å få den merksemda deltakinga på eit slik arrangement kan gje.

– For nokon vil det nok kanskje vera ei utfordring, men vi ønskjer at aktivitetstilbodet vi gjev er eindel av det ordinære tilbodet som finst i bygda, ikkje noko på sida av alt anna. Det var som ein av brukarane sa, «Det er på tide at vi også tek vår plass i samfunnet», avsluttar Frostad.

P.S. Ønskjer du å konkurrera med B-gjengen er det framleis plass til fleire lag i festivalen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.