Lokal | 01. apr. 2020

To banar opnar - med vakthald og opningstider

Leikeplassane er framleis stengde, men klubbane har fått løyve til regulert opning av fotballbanane.

Os Fotball og Nore Neset il har laga opningstider og vaktlister. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 01. apr. 2020 08:03

I samråd med smittevernlege og kommuneoverlege opna Bjørnafjorden kommune i går for at idrettslaga i kommunen kan opna fotballbanane for eigentrening - men med visse krav.

– Alle leikeplassar er framleis stengde, presiserer kommunedirektør Christian F. Fotland.

Leikeplassane ved alle skular og barnehagar er framleis stengde. (Foto: KVB)

Løyvet kom etter initiativ frå to av idrettslaga.

– Sett i lys av korleis Oslo, Bergen og fleire kommunar rundt Bergen har opna opp, ville eg lufta dette med vår kommune, seier dagleg leiar i Os Fotball, Endre Brenne.

– Eg har inntrykk av at medlemmane våre har retta seg etter reglane då banane blei stengde, men det er alltid ein risiko for at dei eller utanforståande går på banen.

– Vi ser det som tryggare at vi får lov, men i ordna former, enn at banane blir liggande utan tilsyn.

Banane på Kuventræ var dei siste som stengde, dei har vore forbode å bruka sidan måndag ettermiddag 23. mars.

Etterlengta ballkjensle

Martin Eidsvik hos Nore Neset er glad for initiativet og løyvet.

– Eg er imponert over kor kreative spelarane har blitt med eigentrening, og det ser dessutan ut som om fleire har fått smaken på ulike formar for jogging. Dette kan hjelpa dei i framtida.

– Samtidig er det flott at det no blir lettare for alle å få litt tid med ball, å øva på pasning, skot og litt dribling. Det er mange kjekke øvingar du kan gjera tre personar i lag, det er berre til å søka litt på Youtube før du reiser på banen.

3 spelarar per 1500 kvadratmeter

Vilkåra er maks tre spelarar per fjerdedel av banen, altså får tre personar over 1500 kvadratmeter (30 x 50) å boltra seg på.

Så vidt Fotland kjenner til er det berre Os Fotball og Nore Neset idrettslag som organiserer opne banar.

Begge klubbane har eigne tilsette som held vakt, men set i tillegg opp vaktlister for å ha gode opningstider.

Os og Nore Neset har like opningstider: 14 til 20 i kvardagane, 11 til 17 laurdag og søndag.

Nore Neset køyrer like opningstider som Os. (Foto: KVB)

Dei første frivillige har meldt seg til å gå vakt.

– Eg har seks personar som har meldt seg til no. Det er lagt opp til éin person går to timar. Det er berre til å ta med seg ein termos og gå rundt og sjå at det er passeleg med folk på banane.

På Kuventræ er det plass til 36 personar på same tid, på kvar sin fjerdedel av tre store banar, på Nore Neset er det plass til 24 på same tid.

Alle må ta med eige utstyr, toaletta er òg stengde. Følg med på ditt idrettslag sine sider, om også dei opnar til enkelte klokkeslett.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.