Lokal | 06. feb. 2014

Ber om fritak og utsett betaling

– Det er kanskje eit hårete mål, men eg kan ikkje lata det stå uprøvd, seier Søviknes om bompenge-brevet han har sendt til samferdselsdepartementet.

Svegatjørn blir fylt igjen nå ny veg skal byggast. (Ill. Statens vegvesen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 06. feb. 2014 08:24

Det er venta at E39 Svegatjørn-Rådal blir behandla i stortinget i vår, for byggestart rundt årsskiftet 2014-2015 og ferdig ny veg mellom Os og Bergen i 2019/2020.

Vegen, som kjem til å kosta 6,2 milliardar kroner å bygga, er delvis bompengefinansiert, men no vil ordførar i Os Terje Søviknes (Frp) prøva å unngå innkreving av bompengar i byggeperioden.

"Det smerter at det skal kreves inn bompenger før bilistene får nytte av den nye veien" skriv Søviknes i ein epost til samferdselsdepartementet, attestert partikollega Bård Hoksrud.

I utgangspunktet skal det allereie neste år koma bomstasjonar på Bahus på dagens E39 gjennom Søfteland, og i Nordvik på Fanafjellsvegen, med krav om rundt 30 kroner for passering i den 4-5 år lange byggeperioden. Etter at vegen er opna kjem yttarlegare 14 år med bompengebetaling.

Verdt forsøket

I notatet frå Søviknes ber han om at det ikkje blir innkreving før vegen er ferdig.

– Parallellinnkreving er vanleg ved bompengefinansierte vegprosjekt. Kjenner du til eksempel på prosjekt som har fått liknande utsetjing?

– Nei, men vi har ny regjering no, og dei har allereie vist at dei er frampå når det kjem til redusering av bompengeinnkreving.

– Det er kanskje eit hårete mål, men eg kan ikkje lata det stå uprøvd. Å betala bompengar i fire-fem år, i ei tid når vegen i periodar truleg er verre enn før, er ikkje rettvist sjølv om det har vore praktis fleire andre stadar.

I brevet foreslår han at staten aukar sin andel, eventuelt hentar inn tapt inntekt frå byggeperioden ved å forlenga betalingsperioden etter at prosjektet står klart.

Fritak for bomstasjon-naboar?

Søviknes minner også departementet på dei lokale vedtaka i Os og Bergen, som tar opp i seg mogleg fritak for dei som bur nær dei komande bomstasjonane på Søfteland og i Nordvik.

– Desse bomstasjonane kan elles koma til å splitta lokalbefolkinga, folk som skal til og frå jobb, butikk, skule, barnehage og trening, kan koma til å bruka store summar på bompengar på korte ærend i nabolaget.

Ordførar ber om fritak eller timesregel for dei nærmast bomstasjonane.

Ifølgje BT.no har Statens vegvesen det meste klart til oppstart på den nye vegen. Ifølgje prosjektleiar Arne Eltvik er det einaste som står igjen ei klagesak på reguleringsplanen i Bergen og eit godkjent utsleppsløyve frå Fylkesmannen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.