Ordførar i Os Terje Søviknes og styreleiar i Bergen Vann,&nbsp;<span style="line-height: 1.538em;">Eiler Macody Lund. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)</span>
Ordførar i Os Terje Søviknes og styreleiar i Bergen Vann,&nbsp;<span>Eiler Macody Lund. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)</span>

Bergen skal styra vatnet i Os

Historisk avtale: Bergen Vann KF overtar drift av vatn og avlaup i Os. 

Kjetil Vasby Bruarøy
29. mai 2014 - 9:27

Det er fire år sidan nye Os vassverk reiste seg ved Hetleflåten.

Onsdag signerte Os kommune avtale med Bergen Vann KF om drift av vatn- og avlaupsnettet i Os.

– Dette er ein stor dag og ein historisk dag. Det er gjerne ikkje vanleg at éin kommune driftar vatnet i ein annan kommune, men samarbeid mellom kommunar har kome for å bli, og denne avtalen gjev osingane auka tryggleik, sa ordførar Terje Søviknes før han signerte avtalen med styreleiar i Bergen Vann KF, Eiler Macody Lund.

– Flinke, men sårbare

Teknisk sjef i Os kommune, Marianne Kramer, fortel om ein vanskeleg rekrutteringssituasjon i vatn- og avlaupsbransjen.

– Vi konkurrerer om ingeniørar innan fag med høgt lønsnivå. Med ein forholdsvis liten kommune og teknisk organisasjon kan vi bli sårbare om nokon er sjuk eller skiftar jobb, sa Kramer under signeringsmøtet i Os vassverk onsdag.

– Til no har vi vore heldige. Vi har hatt flinke folk og vi har i periodar med spesielle behov hatt tilgjengeleg mannskap også når dei har hatt ferie eller hatt fri utan beredskap, supplerer rådmann Knut Terje Rekve.

Seks tilsette skiftar jobb

Avtalen har ei kostnadsramme på 17 millionar kroner.

Bergen Vann, som blei valt etter anbodskonkurransen, overtar seks tilsette frå teknisk drift i Os kommune.

– Eg håper de kan dra nytte av erfaringane og kunnskapane til våre tilsette, sa Søviknes, og takka også Jonny Christensen frå Fagforbundet for god hjelp i prosessen.

– Mindre lekkasje

Lund frå Bergen Vann takka for tilliten og fortalte om det 10 år gamle kommunale foretaket Bergen Vann.

– Vi har eit godt fagmiljø og bruker også ressursar på å læra opp eige mannskap, frå dei er lærlingar til dei blir fast tilsette.

– No skal vi inkorporere seks frå Os, og dette med å innlemma nye tilsette i organisasjonen har vi god erfaring med.

Bergen Vann har også god erfaring med søk etter lekkasje.

– Trass folkeveksten i Bergen har vi gått ned frå å levera 45 til 30 kubikk med vatn. Å finna og tetta lekkasjar gjev god gevinst når det kjem til energibruk oggjev auka  vassreserve i tørre periodar.

 

Les meir om

Lokal