Betaler 100 mill i månaden på E39

Bompengeselskapet har allereie ein milliard i gjeld, men har spart millionar. Kva skal det kosta å bruka den nye vegen?

Torbjørn Wilhelmsen, direktør i Bergen-Os Bompengeselskap AS, på veg ut av Endelausmarka etter markeringa i dag. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 22. feb. 2017 21:36

– Vi har allereie ein milliard i gjeld, men har samtidig spart millionar, seier Wilhelmsen.

Wilhelmsen er direktør i Bergen-Os Bompengeselskap AS. I dag var han blant gjestane då Statens vegvesen markerte gjennomslag i Skogafjellstunnelen.

Sjå video frå salven og bli med inn i fjellet

– Det er fantastisk å koma inn her og sjå, og eg merker allereie på rekningane som kjem inn at produksjonen er høg, seier Torbjørn Wilhelmsen.

Høge utgifter - ingen inntekter

Bygginga av E39 Svegatjørn-Rådal kostar 6,5 milliardar kroner, rekna i 2014-prisnivå.

Staten tar 60 prosent av rekninga, resten skal bilistane betala, men ikkje i byggeperioden.

– Produksjonen er høg, det blir bygd veg for 100 millionar kroner i månaden på prosjektet, fortel Wilhelmsen.

Han får rekning med dei enorme summane 5-6 gongar i året. Ved årsskiftet hadde Bergen-Os Bompengeselskap allereie ein milliard i gjeld.

Har spart fleire millionar

Bergen-Os Bompengeselskap AS er eigd av Hordaland fylkeskommune (52 %), Os kommune (24 %) og Bergen kommune (24%).

Wilhelmsen ser lyst på både den store produksjonen av veg og på situasjonen bompengeselskapet står i.

• Les òg: Han skal låna 2,6 millardar kroner

– Vi har vore utruleg heldige med rentenivået, det er jo nesten unntakstilstand.

Snittrenta selskapet har betalt ved utgangen på 2016 var på 1,82 %.

– Vi er neppe like heldige i tida som kjem, blant anna fordi vi no skal inn på lån med lengre bindingstid, men vi har allereie spart fleire millionar kroner dette førsta halvanna året i forhold til budsjett.

Kor mykje må vi betala i bompengar?

Det var i utgangspunktet planlagt parallell-innkreving under byggeperioden. Dette blei tatt vekk under den politiske behandlinga sentralt, etter påtrykk av Søviknes.

Kva det skal kosta å bruka den ny E39 mellom Os og Bergen etter opning i 2022 er førebels ikkje bestemt.

– Satsane på bompengane vil nok tidlegast koma eit år før opning. Vi treng ferske tal på både kostnad og trafikk før dette blir bestemt, seier direktøren i bompengeselskapet.

– I bompengesøknaden opererte vi med 42-43 kroner i per passering, men dette er i snitt. Det blir naturlegvis ulik pris for små og store bilar, og det kjem rabattløysingar, forklarer han.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.