Bildeserie: På innsida av Inka-fabrikken

– Eg angrar ikkje på at eg sa ja til å løfta estetikken ute og inne, seier Kakki.

Interiøret på fiskeforedlingsfabrikken er like delikat som sjømaten dei produserer. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 19. des. 2020 12:27

Bildeserie:

Showroom: Her kan administrasjon og gjestar følgja med på produksjonen.
Entreen i front sender deg opp ein etasje.
Kantina til venstre, kontora til høgre. Eit Thoe-maleri tar imot deg.
Produksjonsarbeidarane har ei stor og fin kantine.
Med den beste utsikta på bygget.
Kantina kan by opp til fest: Bak gardinene er storkjøkken.
Administrasjonen.
Med eige pauserom.
Dekorert av Loops.
Kakki har unna seg eit hjørnekontor, men eigaren har ikkje breia seg meir enn naudsynt.
Det største møterommet har vore mykje brukt denne første hausten.
Veslebror av møteromma.
Produksjonsarbeiderane har inngang rett i garderoben.
Smittevern på fem språk.
Frå garderoben har dei tilsette direkte tilgang til dette nesten ferdiginnreidde treningsrommet.
Også dusjane har fått eit touch av Sol Design.
Vaskeriet ligg mellom garderobe og produksjon.
Ned trappa og rett i arbeid.
Delar av ventilasjonsanlegget.
Kontroll på kablane.
I andre etasje er det òg lager til isoporkassar. Inn til ventre er 300 ledige kvm til ny produksjonssal.
Storkunden Seaborn klar for eksport.
Showroom: Her kan administrasjon og gjestar følgja med på produksjonen.
Entreen i front sender deg opp ein etasje.
1 av 22
Entreen i front sender deg opp ein etasje.
Kantina til venstre, kontora til høgre. Eit Thoe-maleri tar imot deg.
Produksjonsarbeidarane har ei stor og fin kantine.
Med den beste utsikta på bygget.
Kantina kan by opp til fest: Bak gardinene er storkjøkken.
Administrasjonen.
Med eige pauserom.
Dekorert av Loops.
Kakki har unna seg eit hjørnekontor, men eigaren har ikkje breia seg meir enn naudsynt.
Det største møterommet har vore mykje brukt denne første hausten.
Veslebror av møteromma.
Produksjonsarbeiderane har inngang rett i garderoben.
Smittevern på fem språk.
Frå garderoben har dei tilsette direkte tilgang til dette nesten ferdiginnreidde treningsrommet.
Også dusjane har fått eit touch av Sol Design.
Vaskeriet ligg mellom garderobe og produksjon.
Ned trappa og rett i arbeid.
Delar av ventilasjonsanlegget.
Kontroll på kablane.
I andre etasje er det òg lager til isoporkassar. Inn til ventre er 300 ledige kvm til ny produksjonssal.
Storkunden Seaborn klar for eksport.
Showroom: Her kan administrasjon og gjestar følgja med på produksjonen.

I mai 2019 fortalte Inka AS om ny milliardkontrakt og planar om å bygga ny fabrikk i Gjelevika i Øyane.

I desember same år heldt Karsten «Kakki» Austevoll kranselag for Helgesen Teknisk Bygg med underleverandørar.

Vi filma då Kakki 8. september tok imot første laks som hadde gått gjennom det som er den mest moderne fabrikken utstyrsleverandør Marel nokosinne har levert.

Nokre småting sto igjen på innreiinga, så omvising på resten av fabrikken måtte venta. Så kom smittebølgje nummer to, og det blei meir venting. Men no har Midtsiden vore på omvising i den 5.500 kvadratmeter store fabrikken.

Skulle i utgangspunktet bygga eit bygg

Utstyret er det viktigaste når fisk skal foredlast og seljast, og det mest avanserte utstyret som er i marknaden var bestilt.

Den store, nye fabrikken skulle ligga fint i terrenget, men i utgangspunktet kom funksjon før estetikk, det var ikkje plan om å bruka meir pengar enn naudsynt på verken eksteriør eller interiør.

– Men Kakki ville at bygget skulle vera fint å sjå på for dei som bur her og går på tur i området, og at fabrikken skulle vera representabel, fortel prosjektleiar Kjetil Løvaas.

Betongen blei polert og betongflatene blei brotne av treverk for å få ein harmonisk fasade.

I august blei asflaten lagt rundt den nye fabrikken. (Foto: KVB)

– Så kom neste generasjon Austevoll, familien som Karsten har med seg i drifta, med innspel på interiøret. Dei meinte at inntrykket burde halda seg oppe òg når du kjem inn i bygget.

Interiørdesigner Sonja Solstrand i Sol Design blei engasjert, og fabrikken blei like representabel innandørs som utandørs.

– Eg angrar ikkje i dag. Det kosta litt ekstra, men tilsette i både produksjon og administrasjon har heilt andre omgjevnadar i arbeidskvardagen sin, og det trur eg betyr noko for folk, seier Kakki.

– I tilleg er det naturlegvis kjekt når du har besøk, at det ser fint ut hos deg, legg han til.

Utsikt til alle

Planteikningane viser to etasjar.

Første etasje er på 3.000 kvadratmeter, inkludert blant anna over 830 kvm produksjon, fleire store kjøl- og fryserom og eige kvilerom for langtransportsjåførar.

Andre etasje er på 2.500 og inneheld ei lang rekke med kontor, ei stor kantine med storkjøkken, fleire møterom, eit stort isoporlager, garderobar, eit større treningsrom - og eit showroom der administrasjon og gjestar har utsikt over begge produksjonslinjene.

Fasaden mot sjøen og gamlefabrikken var først tenkt som kontorrekkje - i staden blei hovudkantina plassert her - så alle kan nyta utsikta over Gjelevika i pausane.

Etter at vi filma starten på produksjonen i september har vi no vore på omvising i andre etasje.

I andre etasje er det òg 300 ledige kvadratmeter lagt til rette for framtidig produksjon, med vatn, trykkluft, avlaup, og med sjanse for varetransport frå og til produksjonslinjene i etasjen under. Om marknaden i framtida etterspør eit anna sluttprodukt.

I entreen heng eit maleri av Gjelevika, mala av den kjente kunstnaren Scott Thoe, som blant anna har hatt eit maleri i verdsrommet. Han er gift med Kakki si kusine, Vebjørg. Dei budde i Øyane nokre år, og driv no Galleri2 i Lofoten.

Bildeserien under er synleg for pålogga abonnentar:

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.