Demografi og jobb, Fusa øvst, Os nedst. (Ill.: SSB.no)
Demografi og jobb, Fusa øvst, Os nedst. (Ill.: SSB.no)

Bjørnafjorden kommune i tal

Om drygt to år er Os og Fusa slått saman til éin kommune. Her er nokre tal for kvar av kommunane.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. oktober 2017 - 22:07

Snart er vi éin kommune - men vi har vore saman før. Fusa var i perioden frå 1837 til 1854 en del av Ous herad saman med Samnanger og Os. Fusa blei delt fra Ous og blei eigen kommune og eige prestegjeld i 1855 (Samnanger og Os skilde lag i 1906).

• Siste: Vil ha hjelp med nytt kommunevåpen

Visste du at Os har meir enn fem gongar så mange innbyggarar enn Fusa, at Fusa er 2,5 gongar så stor som Os, at Os har nesten 10 gongar så mange leilegheiter, men at det er om lag akkurat like mange hytter i kvar av kommunane?

• Midtsiden samleside: Bjørnafjorden kommune

Her er fleire tal.

Nøkkeldatoar
• 22. juni 2016: «Os kommunestyre godkjenner at Os kommune slår seg saman med Fusa kommune til Bjørnefjorden kommune. Den nye Bjørnefjorden kommune vil verte etablert frå 1. januar 2020» er vedtaket som (med 33 av 35 stemmer) blei fatta av Os kommunestyre onsdag 22. juni 2016. Emil Tetlie Brimsholm (H) og Leiv Gunnar Heggland (Frp) stemte imot. Fusa (17 for, 4 imot) gjekk inn for tilsvarande same dag.
• 8. juni 2017: Stortinget fatta vedtak om samanslåing av Os og Fusa.
• 24. august 2017: Fylkesmann Lars Sponheim leia første felles kommunestyremøte for Fusa og Os på Fusa vidaregåande skule. Namnet på kommunen blei vedtatt: Bjørnafjorden.

Os:  Areal: 140 km2
Fusa: Areal: 378 km2

Høgaste topp, Os: Svinningen (842,6 moh)
Høgaste topp, Fusa: Tveitakvitingen (1299,1 moh)

INNBYGGARAR OG BUSTADAR
Innbyggartal, Os: 20.470 (K2/2017)
Innbyggartal, Fusa: 3.920 (K2/2017)

Innbyggarar per km2, Os: 148
Innbyggarar per km2, Fusa: 11

Einebustadar, Os: 5.513
Einebustadar, Fusa: 1.699

Leilegheiter, Os: 668
Leilegheiter, Fusa: 71

Hytter, Os: 785
Hytter, Fusa: 733

ØKONOMI
Driftsresultat (2016), Os: 4,6 %
Driftsresultat (2016), Fusa: 1,9 %

Lånegjeld per innbyggar, Os: kr 82.087
Lånegjeld per innbyggar, Fusa: kr 66.915

Driftsinntekter per innbyggar, Os: kr 68.689
Driftsinntekter per innbyggar, Fusa: kr 87.578

Driftsutgifter per innbyggar, Os: kr 65.183
Driftsutgifter per innbyggar, Fusa: kr 86.490

VALRESULTAT, OS 2017
Høyre: 31,6 %
Frp: 23,1 %
Ap: 18, %
Sp: 7,1 %
SV: 4,5 %
KrF: 4,4 %
Venstre: 4,3 %
MDG: 3,9 %
Rødt: 1,2 %

VALRESULTAT, FUSA 2017
Høyre: 29,9 %
Sp: 17,8 %
Frp: 16,9 %
Ap: 16,4 %
KrF: 8,1 %
SV: 3,5 %
Venstre: 2,9 %
MDG: 2,4 %
Rødt: 0,9 %

Kjelder: SSB.no, Wikipedia.org og valgresultat.no

• Midtsiden samleside: Bjørnafjorden kommune