Lokal | 24. aug. 2018

Blant dei beste - men ikkje i alt

Kommune-NM 2018: Blant 422 kommunar er Os på 7. plass på eitt område, på 316. plass (!) på eit anna.

Ordførar Bruarøy og rådmann Fotland. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 24. aug. 2018 14:24

NHO er klar med resultat i Kommune-NM 2018, der dei rangerer kommunane etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Undersøkinga er utarbeidd av Menon Economics på vegne av NHO, og er basert på talgrunnlag frå 2017.

På topp 5 ligg desse kommunane:
1. Sola
2. Oslo
3. Bærum
4. Austevoll
5. Trondheim

Kvæfjord ligg på 422. og siste plass.

Os: Stabil, men variabel

Os kommune ligg, som tidlegare år, trygt plassert innanfor topp 100, denne gong på 45. plass.

– Dette er gledeleg å høyra! seier ordførar Marie Lunde Bruarøy (H), som ikkje hadde sett rapporten då Midtsiden slo på tråden.

– Vi ligg i det øvre sjiktet her, som på Kommunebarometeret (46. plass og best i Hordaland).

Men Os skårer svært ulikt innan dei fem kategoriane:
• Næringsliv 36. plass
• Arbeidsmarknaden 226. plass
• Demografi 7. plass
• Kompetanse 316. plass
• Kommunal økonomi 19. plass

Sjå heile rangeringa i Kommune-NM 2018 på NHO.no.

– Vi har altfor få arbeidsplassar

Av plasseringane over ser vi at Os er ein god stad for næringsaktørar, har ein god samansetjing i alder av innbyggarar og ein stødig kommuneøkonomi.

– Eldrebølgja kjem, men er ikkje her heilt enno. Økonomisk ligg vi godt an, sjølv om vi verken har eigedomsskatt eller kraftinntekter, det trur eg vi kan takka stabil styring og ein framifrå administrasjon for, seier ordføraren.

Men Os ligg på 226. plass som arbeidsmarknad og 316. plass innan kompetanse.

– Vi har altfor få arbeidsplassar i bygda, noko som bidrar til for stor grad av pendling til Bergen. Dette er noko vi er klar over og noko vi jobbar med. Eg var seinast i dag i møte i Bergen der dette var tema.

At utdanningsnivået i Os er lågt, kan òg vera eit resultat av dei få arbeidsplassane i bygda.

– Hadde vi hatt fleire arbeidsplassar som krev høgare utdanning så hadde òg fleire av osingane som reiser vekk på høgskule flytta heim igjen.

– Dette med kompetansenivå på innbyggarane er òg noko vi må ta med i planarbeidet vårt. Som rådmannen tidlegare har peikt på, treng vi ei breidde i utvalet av bustadar, frå leilegheietr til einebustadar i ulike prisklassar, om vi skal få folk med ulik kompetanse til å busetja seg her.

Fusa skårer òg godt

I Hordaland er Os kommune på 8. plass.

Nabokommunane våre har fått desse plasseringane:
4. Austevoll
11. Bergen
44. Stord
55. Fusa
148. Tysnes
367. Samnanger
Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.