Blir desse sperra ute frå fjorden?

E39 Aksdal - Bergen: Kystverket fortalte om trafikken, behov og moglege framtidige behov i Langenuen og Bjørnafjorden.

Knut Stenevik frå Kystverket fortalte om kva som kan bli sperra ute frå Bjørnafjorden når brua blir bygd. Innfelt: Deepsea Atlantic og «Adventures of the Seas». (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy og rccl.com)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 19. mars 2014 13:51

Bildeserie:

Sleperute frå Langenuen til Nordsjøen. (Kystverket)
Skipstrafikken i Bjørnafjorden i juli 2008. (Kystverket)
I juli 2013 var trafikken høgare. (Kystverket)
Også offshore-næringa har interesser i Langenuen og Bjørnafjorden. Sleperute frå Langenuen til Nordsjøen. (Kystverket)
Sleperute frå Langenuen til Nordsjøen. (Kystverket)
Skipstrafikken i Bjørnafjorden i juli 2008. (Kystverket)
1 av 4
Skipstrafikken i Bjørnafjorden i juli 2008. (Kystverket)
I juli 2013 var trafikken høgare. (Kystverket)
Også offshore-næringa har interesser i Langenuen og Bjørnafjorden. Sleperute frå Langenuen til Nordsjøen. (Kystverket)
Sleperute frå Langenuen til Nordsjøen. (Kystverket)

Under oppstartmøtet for E39 Aksdal-Bergen i Oseana måndag, hadde Knut Stenevik frå Kystverket eit innlegg om trafikken i fjorden, seglingshøgder, ulike fartøy sine behov og fleire eksempel på utfordringar knytt til brubygging tilpassa trafikken.

Les òg:
• Ferjefri E39 må svinga unna fleire artar
• Forsvaret gjev frå seg 20 prosent av fjorden
• Fekk innspel til Aksdal-Bergen

Stenevik viste til trafikkregistrering i 2008 og 2013, som viser at det i snitt passerer 26 AIS-registrerte skip i døgnet. Det er flest lasteskip og mange fiskefartøy, og ei auke i trafikken.

– Det er auka trafikk og auke i talet på hamner som tar imot større skip og konstruksjonar. Det er dessutan kraftig vekst innan cruisetrafikk.

– Éin ting er seglingshøgd, eit anna element er breidde og passasje. Vi ser at akvakultur flyttar seg stadig lengre vekk frå smale sund, og ut på fjorden, og dette kan koma i konflikt med skipstrafikken. Vi sa nyleg nei til eit firma som ville flytta eit anlegg ut mot fjorden.

70 og 40 meter?

I KVU-en frå 2011 uttalte Kystverket at Langenuen minimum burde ha 70 meter fri seglehøgd, bru over Bjørnafjorden minimum 40 meter.

– Om høgda på ei bru over Bjørnafjorden blir 40 meter som hindra vi blant anna oppankring av bøyelastarar, store bulkskip og flyteriggar, og anlaup av fleire cruiseskip og seglskuter.

Statsraad Lehmkuhl har mastehøgde på 48 meter, dei største cruiseskipa klarer seg stort sett med 65 meter.

Askøybrua utvida med 0,5 meter

Bergen måtte i 2013, ifølgje BA.no, seia nei til 8 anlaup grunna seglingshøgda på Askøybrua.

Askøybrua fekk nyleg utvida seglehøgda frå 63 til 63,5 meter, noko som gjer at Bergen no, med knappast mogleg margin, kan ta imot båtar som Royal Caribbean sin «Adventure of the Seas».

– Det blir også bygd cruiseskip med mastehøgde på 72 meter, men 65 meter held førebels til dei aller fleste.

Flyteriggar i fjorden i framtida?

Bjørnafjorden er attraktiv som ventestad for flyteriggar på slep, om dei skal venta på vêret.

Sommaren 2009 låg nybygget Deepsea Atlantic i Bjørnafjorden i seks veker, men både før og etter har det vore riggar innom på vent.

Desse kan gløyma å koma seg under både 40 og 65 meter, frå havskorpa og opp til dekk er det 40-50 meter, og då er du ikkje halvvegs til mastehøgda.

Kan rørbru vera løysinga?

Blant brualternativa for Bjørnafjorden er rørbru, som dykkar ned i fjorden i rør, og kombinasjon av flyte- og rørbru.

– Med ein kombinasjon av flytebru og rørbru, opnar vi då for alle aktuelle farkostar, anten dei er høg eller djup?

– Både cruiseskip og flyteriggar kjem seg fint inn i Bjørnafjorden over ei rørbru, flyteriggane stikk ikkje djupare enn 14-16 meter. Men du må ha ei viss breidde, både til riggen og til båtane som sleper.

– Men alle aktuelle installasjonar får du ikkje over ei rørbru. Lastebøyar er store konstruksjonar som frå tid til annan blir slept spesielt i Langenuen, og dei stikk gjerne 70-100 meter djupt, seier Stenevik.

Vil ikkje stenga fjorden

Stenevik var også innom potensielle framtidige behov.

Kva om Os, Samnanger, Fusa eller Tysnes om 20 år vil ta imot eit stort cruiseskip eller bygga ei godshamn?

Tysnes-ordførar Kjetil Hestad (Ap) kommenterte utfordringa.

– Eg synest denne informasjonen er veldig interessant og eg ser at vi må tenkja framtidig næring, både industri og turisme, når dette med seglingshøgd og passasje skal avgjerast, sa Hestad.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.