Lokal | 10. mai 2011

Blir erstatta av fotoboks

Os får fotoboks: På Halhjemsvegen ved Lepsøykrysset kjem det no ATM-boksar i begge retningar.

Blir erstatta av fotoboks
Andris Hamretirsdag 10. mai 2011 11:13

Fartsmålaren som i fleire år har stått på E-39 litt etter Lepsøykrysset retning Halhjem skal no erstattast med fotoboks. Også andre vegen kjem det fotoboks.

- Det er statens vegvesen som har ansvaret for fotoboksane og som planlegg dei, men vi har vore med på befaring, fortel trafikkoordinator Inge Nordstrønen ved Bergen Politistasjon.

Skal hindra ulukker

Norstrønen fortel at oppsetting av dei to fotoboksane er eit tiltak for å få ned farten ved det ulukkesbelasta Lepsøykrysset.

- Forskning viser at farta går ned ikkje berre der fotoboksane står, men i fleire kilometer på kvar side av fotoboksane.

- Halhjemsvegen er ei vegstrekning som fortener fotoboks ut frå trafikksikkerhets hensyn, meiner Nordstrønen som presiserar at det ikkje er for å få meir pengar i statskassa boksane er planlagt.

Tidspunkt ikkje klart

Kor tid fotoboksane blir montert har ikkje Nordstrønen oversikt over.

- Det skal vera satt av midlar til det hos statens vegvesen. Vi har vore på befaring, men ballen ligg no hos vegvesenet. Når dei blir montert veit eg ikkje, forklarar Nordstrønen.

Tore Bergum Haugen hos Statens vegvesen opplyser at dei er i ferd med å setja dei tekniske installasjonane i bestilling.

- Vi har eit håp om å få det på plass no i sommar, men det kan vera at det går litt utpå høsten før det kjem på plass.

Fakta om fart

  • Om gjennomsnittsfarta auker med 5 %, auker risikoen for personskadeulukke med 10 % og risikoen for å bli drepen med 25 %.
  • Om farta aukes frå 80 (når fartsgrensa er 80) til 93 km/t, blir risikoen dobla for å bli drepen i ei ulukke.
  • Sjølv små fartsaukingar gjev store utslag på antall drepne.
    Eit eksempel: Auker gjennomsnittsfarta på en 80-veg frå 80 til 84 km/t vil ein få ei auke av drepne med 25% på den vegen.
  • Om alle alltid hadde holdt fartsgrensa, ville Noreg i 2008 spart 60 menneskjeliv, unngått at 154 personar blei hardt skadd og at 838 blei lettare skadd i trafikken.

(kjelde: vegvesen.no/fart)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.