Blir ikkje selt

Seks frå Frp ville selja, men dei 29 andre i kommunestyret stemte for å behalda eigedomen og riva det gamle Røde Kors-huset.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. desember 2009 - 13:06

Den tidlegare distriktslekjarbustaden på Giskavollen skal rivast. Det bestemte Os kommunestyre tysdag kveld.

Espen Aspenes (FrP) fremja mindretalsinnstillinga i eigedomsutvalet, der han gjekk for «vurdering sal», men då med klare føringar om at kjøpar pliktar å restaurera huset i tråd med gjevne retningslinjer.

Innstillinga fekk fire stemmer (Frp) og fall. Børge Lunde (H) ville at kommunestyret skulle ta endeleg avgjerd, noko som blei samrøystes vedtatt. I kommunestyret stemte 6 i Frp for sal, 29 for å behalda eigedomen og riva huset og tilhøyrande brakker.

- Os kommune har selt fleire eigedomar, som etter sal har blitt tatt godt vare på. Os Næringspark er eit godt eksempel, meiner Tore Rykkel (V).

- Men Os kommune har ikkje så mange bygningar sentralt i Os igjen, dessutan ligg eigedomen nær Minneparken, og her bør det ikkje koma kva som helst av bygning eller aktivitet, legg han til.

Huset, som blei bygd rundt 1920, med tilbygg i 1980, er med kjellar, loft og dei to andre etasjane på 465 kvadratmeter.

I tilstandsrapporten står det at restaurering vil kosta om lag 80 prosent av prisen på eit nybygg. «Bygningen har fått eit skjemmande tilbygg», og er ikkje freda.

Les meir om

Lokal Eigedom Politikk