Kultur | 26. feb. 2019

Borgafjell Barnehage er selt

Kontrakten blei signert i dag. No har dei tilsette fått møta ny eigar.

F.v.: Dagleg leiar i Eventus Birk, Ole Christian Borge, styrar i Borgafjell Barnehage Kathrine Solheim og styreleiar i Eventus, Kjetil Tuvin Hopen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 26. feb. 2019 18:44

Borgafjell Barnehage, som frå hausten 2017 fekk eit år uro, tilsyn og fleire oppseiingar, har fått nye eigarar.

Kjøpar er den vesle, non-profitt-kjeda Eventus frå Bergen.

– Vi kom i dialog i midten av desember, blei einige om vilkåra før jul og signerte kontrakt i dag, fortel styreleiar og eigar Kjetil Tuvin Hopen.

Kjeda har frå før seks barnehagar, fem av dei i Bergen, og tre som dei har bygd sjølv. Dei overtar både eigedom og driftsselskap, og endrar namn til Eventus Borgafjell.

Dei overtar som eigar 15. mars, men var i ettermiddag og helste på dei tilsette og fortalte om korleis Eventus driv.

Vil opp i 120 ungar igjen

– Eventus har tre år på rad skåra best i felles foreldreundersøking i Bergen. Vi har dei siste åra hatt 50 % pedagogar, mot 44 % som er det nye kravet, og vi har 40 % mannlege tilsette, fortel Hopen.

Førre gong dei lyste ut ledige stillingar, til Eventus Birk på Kyrkjebyrkjeland, var det 260 søkjarar til 13 stillingar.

Borgafjell Barnehage har 71 ungar, men har kapasitet til 120, og håper å koma opp i fullt hus igjen.

– Vi må nok tilsetja 2-3 pedagogar allereie no når vi overtar, så får vi sjå korleis søkjarmengda ser ut etter at fristen går ut fredag.

Dei siste månadane har barnehagen ikkje tatt inn fleire, sidan stønaden blir berekna ut frå søkjarmengda 15. desember. Derfor har dei hatt venteliste.

– Ideelt sett får vi fylt opp med fire småbarnsavdelingar, kvar på 12 born, to avdelingar på 24 mellomstore born og éin for førskuleborn. Kvar avdeling med fire tilsette, to av dei pedagogar. Men vi reknar ikkje med at det vil skje over natta.

– Korleis ventar du at det blir å ta over ein barnehage som har vore gjennom ein lang og vanskeleg periode?

– Eg trur dette blir ein frisk start. Første møte med dei tilsette gjekk veldig fint, vi fekk applaus sikkert eit dusin gongar. Dei ser ut til å vera ein entusiastisk gjeng som har sans for den kulturen vi bygger i barnehagane våre. I og med at vi er non-profit så blir det ein del pengar igjen å bruka på born og tilsette.

Kvar barnehage med eigne bussar

Barnehagane i Eventus-kjeda har éin til to eigne bussar.

– Vi er opptatt av friluftsliv, bussane er der for å brukast til korte eller lengre turar. Vi har òg eigne kanoar, eigen skjergardsjeep og eiga snekke. Førskuleungane reiser òg på tredagars overnattingstur utan foreldre.

– Ungane i barnehagane våre får tre måltid for dagen, noko som passar godt med Borgafjell, som har eigen kokk og eige storkjøkken.

Styrar Kathrine Solheim har orientert dei tilsette om at barnehagen har vore ute for sal, men først i dag, når kontrakten var signert, kunne kollegaene få veta kven som overtar.

– Dette er veldig godt mottatt! Eventus framstår som rause og kunnskapsrike, og vi ser veldig fram til det som kjem. Fleire av dei som jobbar her er gira på friluftsliv, å få eigen buss blir mykje verdt. No skal eg sjølv ta lappen på buss, fortel Solheim.

Skal tilbake i PBL

Hopen har sjølv vore leiar for PBL i Bergen, og sete i styret i PBL sentralt.

– Eventus Borgafjell skal tilbake i Private Barnehagers Landsforbund.

Barnehagen blei meldt ut av PBL i fjor.

– Vi køyrer òg eigne samlingar for kompetanseheving og lagbygging, neste tur blir i mai. Då tar vi alle tilsette med til Lom for foredrag, rafting og turar i fjellet.

– Kva skjer vidare no?

– Det var ei glede å møta dei tilsette, no ser vi fram til å bli endå betre kjent med foreldra, ungane og sjølve barnehagen, så vi saman kan gjera kvarandre betre, seier Kjetil Tuvin Hopen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.