Abonnementsvilkår for Midtsiden AS

Sist oppdatert: 03.2022

1 INNLEDNING

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Midtsiden AS.

Disse abonnementsvilkårene  suppleres av Midtsidens Personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese den.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

2 BESTILLING OG BETALING

Abonnement på Midtsiden er til personlig og privat bruk. Noen av de digitale abonnementstyper kan deles med en eller flere andre personer avhengig av ditt abonnement. Dette administreres på Min side. Uten skriftlig avtale tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt.

Gjeldende priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på våre nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av aviser eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

4 ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

5 RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Midtsiden.no tilhører Midtsiden AS. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale.

6 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Midtsidens digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Midtsiden vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.

Midtsiden ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra Midtsiden tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Midtsiden tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Midtsiden og samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Midtsiden har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

7 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Midtsiden AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

8 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos Midtisden vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Midtsiden vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

9 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Midtsiden og seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

10 KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre nettsider