Siri Ann Myhren Dalseide byrjar i jobben som senterleiar på AMFI Os 1. mars neste år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Siri Ann Myhren Dalseide byrjar i jobben som senterleiar på AMFI Os 1. mars neste år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Butikkdrift er ikkje ein pinglesport

Påtroppende leiar for Amfi Os brenn for bransjen, og for destinasjonsutvikling.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. desember 2018 - 16:27

I slutten av november blei det kjent at Siri Ann Myhren Dalseide overtar etter Silje Lygre som senterleiar på AMFI Os.

– Søknadsfristen var gått ut då eg oppdaga den ledige stillinga Silje fekk for tre år sidan. Tida var ikkje rett for meg den gong, men eg hugsar eg tenkte at dette måtte vera ein spennande og kjekk jobb.

– Eg blei glad då eg i denne runden var førstevalet, og overraska då eg fekk høyra kor mange søkjarar det hadde vore til stillinga.

Djup respekt for butikkdrivarar

Siri Ann har utdanning innan turisme, marknadsføring og sal, og jobba i Norwegian før ho for ti år sidan byrja å jobba for Mascot Høie AS. Her har ho drive oppfølging av 300 små og større butikkar på Vestlandet og lengre sør.

– Eg har veldig respekt for dei som driv detaljhandel. Konkurransen er stor, og frå fleire hald. Dette er ikkje ein pinglesport!

– Samtidig har eg sett mange gjera suksess, både som nystarta og i generasjonar. Fleire av butikkane eg har hatt som kunde den siste tida har vore i drift i over 100 år. Kanskje kan noko av det eg har lært dei siste ti åra vera til nytte for nokre av drivarane eg no skal følga opp på Os.

Ein destinasjon

Siri Ann har to born. Ho flytta frå Minde til Os for 14 år sidan, og stortrivst på Nore Neset.

– Sjølv om eg ikkje er innfødd er eg veldig opptatt av å handla i Os, å bruka lokalt næringsliv. Eg kan køyra lenge med blinkande lys på dashbordet for å fylla drivstoff i heimbygda.

– Eg er òg opptatt av destinasjonsuyvikling, og gler meg over den positive utviklinga Os sentrum har vore gjennom dei siste åra. Eg synest sentrum og senteret utfyller kvarandre på ein fin måte.

– Kva blir viktig for at Amfi Os skal vera konkurransedyktig også i framtida, med aukande netthandel og kortare veg til Bergen?

– Noko av det eg har tru på er å invitera til auka bruk av senteret også til andre ting enn handel. Senteret er ein stor samlingsplass under tak, midt mellom store bustadsområde. Det er ein viktig arbeidsgjevar for både vaksne og ungdomar, og eit viktig tilbod òg for tilreisande med bil, båt og bubil.

Vekst og utvikling

Silje Lygre står i jobben som senterleiar ut januar 2019. Den tredje senterleiaren på 30 år har leia eit Amfi som har halde fram med å veksa, og veksta har vore høgare enn landssnittet.

– Tala for 2018 er ikkje klare, men trass vekst på black friday har også desember så langt lagt framfor fjoråret, fortel Silje.

På utsida har det den siste tida pågått arbeid med oppgradering av parkeringsplassen opp mot Gudrihaugen.

– Vi synest sjølv at det byrjar å bli fint, og gler oss til  arbeidet er ferdig. Då vil vi få ei fin oppgradering av eit område som var stygt, samtidig som vi får rundt 30 fleire parkeringsplassar, fortel eigedomssjef i Thon Vest, Solveig Oksholm Hunhammer.

Når arbeidet utandørs er ferdig skal fleire av fellesareala innandørs bli pussa opp og utstyrt med fleire sitjeplassar.

– Thon oppgraderer fleire sentre, og vi er blant dei første som får. Arkitekten er den same som har stått for designen på Thon-hotella og på nye Lagunen. Vi gler oss!

Les meir om

Næringsliv Handel