Lokal | 07. feb. 2017

Bygger gapahuk, sti og nye sandstrender

I Ervikane er det fleire rusavhengige. Heldigvis.

Strendene innanfor sandstranda i Ervikane har blitt meir tilgjengeleg, betre drenert og får no både gapahuk og skjelsand. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 07. feb. 2017 21:18

Bildeserie:

Kollega Tor Arne Hitland er svært engasjert og initiativrik på vegne av arbeidsgruppa. (Foto: KVB)
Turgåarane Harald og Turid Haugland er nøgd med innsatsen til Emil og kameratane. (Foto: KVB)
Fleire strender er rydda og betre drenert. (Foto: KVB)
Hovudprosjektet er stien opp til venstre. (Foto: KVB)
Den vesle sandstranda skal snart få påfyll av skjelsand. (Foto: KVB)
Strendene innanfor er no meir tilgjengelege. Desse får òg sand. (Foto: KVB)
Det er bygd drenering og små bruer fleire stadar på den nye stien. (Foto: KVB)
Avdelingsleiar Arve Frostad. (Foto: KVB)
– Eg blir i godt humør av å vera ute, dette er kjekt arbeid, seier Ole. (Foto: KVB)
Gapahuken er nesten ferdig. (Foto: KVB)
Villmarkspanel av rotvelt som BOF har fått Drange Bruk til å saga opp. (Foto: KVB)
Grillsjef og tilsett ved Vartun, Marit Kolaas. (Foto: KVB)
Kollega Tor Arne Hitland er svært engasjert og initiativrik på vegne av arbeidsgruppa. (Foto: KVB)
Turgåarane Harald og Turid Haugland er nøgd med innsatsen til Emil og kameratane. (Foto: KVB)
1 av 12
Turgåarane Harald og Turid Haugland er nøgd med innsatsen til Emil og kameratane. (Foto: KVB)
Fleire strender er rydda og betre drenert. (Foto: KVB)
Hovudprosjektet er stien opp til venstre. (Foto: KVB)
Den vesle sandstranda skal snart få påfyll av skjelsand. (Foto: KVB)
Strendene innanfor er no meir tilgjengelege. Desse får òg sand. (Foto: KVB)
Det er bygd drenering og små bruer fleire stadar på den nye stien. (Foto: KVB)
Avdelingsleiar Arve Frostad. (Foto: KVB)
– Eg blir i godt humør av å vera ute, dette er kjekt arbeid, seier Ole. (Foto: KVB)
Gapahuken er nesten ferdig. (Foto: KVB)
Villmarkspanel av rotvelt som BOF har fått Drange Bruk til å saga opp. (Foto: KVB)
Grillsjef og tilsett ved Vartun, Marit Kolaas. (Foto: KVB)
Kollega Tor Arne Hitland er svært engasjert og initiativrik på vegne av arbeidsgruppa. (Foto: KVB)

– Det er heilt vidunderleg! Vi går tur her nesten kvar dag, og det er spennande å sjå kor langt dei har kome frå veke til veke. Dei er også flinke å halda arbeidsplassen og turområdet ryddig mens dei hald på, seier turgåarane Turid og Harald Haugland, her saman med Emil, ein av arbeidskarane som dei siste vekene har vore i full sving i Ervikane.

Osingar med utfordringar knytt til rus, i regi av prosjektet «Livskvalitet», jobbar to dagar i veka med bygging av sti, drenering, rydding av strender og bygging av gapahuk på det som er kåra til Hordalands beste friluftsområde.

– Det er fint å vera i Ervikane igjen, eg var her mykje då eg var ungdom, seier ein av arbeidarane, ein mann i 40-åra som ikkje ønskjer å ha namnet sitt i avisa.

– Eg var i utgangspunktet skeptisk og ville ikkje delta, utan at eg veit kvifor. Men eg kjenner eg har godt av det.

– Det er eit bra prosjekt, i grunnen er det rart at dei ikkje starta dette for lenge sidan.

Deltakarane fortel om fleire fine tilbakemeldingar. Dei har til og med fått ein klem av nokre turgåarar som var nøgde med arbeidet, noko som skal ha varma ein småkald arbeidskar sitt hjarte.

Aktivitet og arbeid

– Gjennom lågterskeltilbodet «Livskvalitet» ønskjer vi å gje rusavhengige i kommunen eit tilbod om aktivitet, trening og, etterkvart, arbeid, sa avdelingsleiar ved Vartun Oppfølgingstenester, Arve Frostad, til Midtsiden i august i fjor.

Den same månaden deltok B-Gjengen i Dragebåtfestivalen.

• Les òg: B-Gjengen stal 2. plassen

Riding, fiske og båtturar er blant aktivitetane. Det gjekk heller ikkje lang tid før fleire av deltakarane var i arbeid, blant anna med å bygga benkar.

• Les òg: Bygde benk til Lysekloster barneskule

– Eg synest prosjektet er veldig bra. Det er eit positivt miljø når vi jobbar saman, det er lettare å få dagane til å gå og det er lettare å halda seg unna rus. Det er rett og slett meiningsfullt, sa deltakar Kristoffer til Midtsiden i oktober.

– LAR står for legemiddelassistert rehabilitering. Med dette er det som om LAR har fått ein ekstra R. Det var rett og slett ikkje noko rehabilitering før, sånn eg ser det. Før hadde vi ingenting å gjera på, no har vi nesten for mykje, sa kollega Emil.

På oppdrag for friluftsrådet

I haust fekk dei avtalen med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), om vedlikehald og bygging av benkar, og seinare med større byggeprosjekt.

– Eg blei veldig glad for initiativet, at dei tok kontakt og meldte seg til teneste. Enkelte stadar har vi frivillige organisert i velforeiningar, nokre gongar har vi hatt folk på tiltak frå NAV. Det er første gong vi har denne typen samarbeid, seier driftsleiar i BOF, Bjørn Nilsen.

• Les òg: Staten tok rekninga - Ervikane er sikra

– Vi har bestilt nokre benkar til friluftsområde i Os, Arna og Kvam, i tillegg til rydding i Ervikane. Både oppmøte og kvalitet har vore veldig bra, og vi delte raskt ut fleire oppgåver, meir krevjande og meir meiningsfullt arbeid enn å rydda boss.

Nye sandstrender i Ervikane

Arbeidet i Ervikane starta rett før jul og har halde fram med jobbing to dagar i veka.

Inne ved sandstranda, søraust for utedoen og bekken, er det bygd 150 meter med sti til neste strand. Drenering og nokre småbruer skal gjera området endå meir tilgjengeleg, også for dei med barnevogn eller rullestol.

– Vi har hatt ni ulike brukarar med i prosjektet, ikkje alle bur på Vartun, fortel Frostad.

Tor Arne Hitland er ein av dei tilsette som er mest engasjert i prosjektet.

– BOF kom ut med maskiner og tok grovarbeidet. Dei har òg frakta 10-12 stokkar av rotvelta tre ut til Drange Bruk, der dei har vore svært hjelpsame.

Sagbruket har gjeve Hitland med mannskap materialar til å fullføra ein idé som dukka opp mens gutane var ute i frisk luft.

– No er gapahuken snart ferdig, og det er ikkje lenge til det kjem båt med ny skjelsand. Både eksisterande sandstrand og eit par strender til skal få påfyll av sand.

Suksess på fleire måtar

Prosjektgruppa «Livskvalitet» held framleis på med å bygga benkar heime på verkstaden.

– Fleire av benkane kjem ut her, i tillegg bygger vi for sal til kven som helst. Vi har vore heldige og fått ein del rabattar og utstyr av ulike sponsorar, men det er framleis sånn at vi bruker av vårt eige, private verktøy.

– Første mål no, ved sidan av å fullføra prosjekta, blir å få litt eigenkapital så vi kan få oss meir og betre utstyr, seier Hitland.

Frostad fortel at det er litt løn å henta for deltakarane i prosjektet.

– Vi har fått ein avtale med NAV, som betaler ut motivasjonsløn. Det er ein symbolsk sum på 100 kroner, som deltakarane får utbetalt kontant før arbeidsdagen, som er på fire timar, startar.

– Enkelte dagar kan nok den hundrelappen vera god å få, men eg trur ikkje det er denne som motiverer mest. Det er sosialt og godt å vera ute i felten saman, og deltakarane har grunn til å vera stolte over det arbeidet dei utfører.

– Prosjektet får positive ringverknadar i brukargruppa. Vi opplever ei betre atmosfære i gruppa, dei er meir tilfreds no enn då dei ikkje hadde noko å gå til, seier Frostad.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilbod i november

Tilgang til alt innhald i 3 månadar for kun kr 300,-

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Kun kr 300,- i 3 månadar
  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.