I går starta Trivselsgruppa til Os Turlag arbeidet med fundamentering av brua. (Foto: Edmund Larsen, Os Turlag)
I går starta Trivselsgruppa til Os Turlag arbeidet med fundamentering av brua. (Foto: Edmund Larsen, Os Turlag)

Bygger ny bru på Postvegen

Snart kan du gå tørrskodd frå Bergstø til Hetleflåten.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. august 2020 - 10:17

I fjor haust starta Os kommune, Os Turlag og Os Sogelag eit arbeid med å rehabilitera Den stavangerske postveg.

Vegen blei opparbeidd til statleg postveg og køyreveg i 1797, men har dokumentert røter tilbake til 1500-talet, og er truleg endå eldre. Postvegen er automatisk freda som kulturminne.

Delen av Kystpostruten som går mellom Bergstø og Hetleflåten er om lag 1,6 kilometer lang.

– Myra ved Hetleflåtgrinda har vist seg å vera ei utfordring, fortel kulturkonsulent i Bjørnafjorden kommune, Øyvind Gjerde.

I samråd med Statens vegvesen, som eigar, og Vestland fylke, som kulturminnemynde, er det bestemt at det skal leggjast ei bru over myra, utan inngrep i terrenget.

– I går gjekk  Trivselsgruppa i Os Turlag i gang med bygginga av ei trebru over myra. Dei har felt tre og kappa stammene til fundament.

Tysdag 18. september skal eit helikopter frakta materialar inn til myra.

– Når byggearbeidet er ferdig vil vi kunna gå tørrskodd heile postvegen frå Bergstø til Hetleflåten, fortel Gjerde.

Les meir om

Kultur Sport