Byvekstavtalen: Fylkestinget sa ja - no ventar avgjerd i Alver og Øygarden

Uvisst kva som skjer om ikkje alle er med.

Lars Sponheim, her i Os hausten 2018, har hissa på seg ein KrF-politikar frå Alver i samband med debatt om byvekstavtalen. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 11. feb. 2020 11:58

Byvekstavtalen, som i grove trekk handlar om at all vekst i persontrafikk skal skje i form av gange, sykling og kollektivtransport, var oppe til behandling i Bjørnafjorden formannskap tysdag i førre veke.

Kritikarane fryktar at avtalen skal hindra bustadbygging i bygdene.

Byvekstavtalen har vore oppe til forhandling både i mai og desember 2019, omfattar Bergen og nabokommunane Bjørnafjorden, Alver, Askøy og Øygarden.

Gulrota er midlar til bygging av gang- og sykkelveg, for Bjørnafjorden kommune sin del 27,1 millionar kroner i året - i 10 år.

Etter ein lengre debatt (abo) gjekk Bjørnafjorden formannskap, med 5 mot 4 stemmer (Ap, MDG, Sp, KrF og Høgre mot 3 Frp og Harald Lekven) inn for å seia ja til avtalen.

I går gjekk også fleirtalet i fylkestinget inn for å seia ja til avtalen.

14 av 65 sa nei

Byvekstavtalen skal gi 13 milliardar kroner til kollektivtrafikk og gang- og sykkelvegar i bergensormådet.

I fylkestinget kjempa FNB og Frp imot avtalen.

– For Alver kommune vil denne avtalen verka sentraliserande. Får vi ikkje bygga i dei ytre bygdene vil det fort bli snakk om å legga ned skular, sa Morten Klementsen (FNB) ifølgje BT.

Men berre 14 (6 FNB, 6 Frp og 2 Rødt) av 65 stemte nei til avtalen.

Høgre ved Silja Ekeland Bjørkly sa at det ikkje var arealbegrensande tiltak i planen, berre ei stadfesting av eksisterande retningslinjer. Senterpartiet sa omtrent som i Bjørnafjorden, at dei var skeptiske til avtalen, men at det var uaktuelt å seia nei til så mykje midlar.

Treng ja frå fleire kommunar

Men saka om byvekstavtalen er ikkje avgjort. Staten har ikkje mandat til å signera utan at alle er med. Då må det i så fall lagast ny avtale.

Fristen er 1. april i år.

I Øygarden kommune og Alver kommune blir det avgjerd først i neste veke.

I Alver er FNB det største partiet i kommunestyret. Sammen med Frp og Rødt har dei 14 av de 47 setene i kommunestyret.

– Vi treng ti til, og det trur eg kan skje. Eg har snakka med fleire i andre parti som er imot avtalen, seier Klementsen til BT.

Fylkesmann Lars Sponheim har ifølgje Avis Nordhordland hissa på seg nokre lokalpolitikarar i Alver etter at han skal ha sagt at dei har sjanse til å stemma nei, men at han håper dei ser at det er ganske uproft.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.