Lokal | 19. mars 2019

Dale svarer drosjenæringa

Lesarinnlegg frå samferdsleministeren: Gode drosjetilbod i byane og i distrikta.

Dale svarer drosjenæringa
Jon Georg Dale. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytysdag 19. mars 2019 13:20

Svar på innlegg frå Os Taxi: Slutt på taxi døgnet rundt? (8. mars 2019)

Drosjenæringa er i endring anten vi vil det eller ikkje. Ny teknologi har endra folks forventningar til drosjetilbodet, omsetninga i drosjenæringa går nedover, og nye bildelingstenester vil over tid gi den vanlige taxien auka konkurranse.

Difor er det viktig at vi no ser på korleis vi kan legge betre til rette for ein velfungerande drosjemarknad.

Nyleg hadde regjeringa forslag til nytt drosjeregelverk på høyring, og vi ventar å kunne leggje fram nye reglar for Stortinget før sommaren. Dette har medført ein del reaksjonar, mellom anna frå Norges Taxiforbund. I Midtsiden 8. mars skriv Tor Anders Hauge frå avdeling Hordaland at vi no legg opp til eit lausarbeidarsamfunn og sosial dumping. Dette er heilt feil.

Vi skal ikkje ha eit frislepp av drosjenæringa, eller fjerne reguleringane.

Det vil ikkje vere fritt fram for alle med ein bil å få drosjeløyve, som Norges Taxiforbund påstår. Vi vil oppretthalda kravet om løyve. Og for å få eit løyve må den som søkjer også oppfylle fleire krav, som mellom anna god vandel. Vi vil òg ha strengare krav til bilførars fagkompetanse .

Eg har vore oppteken av at det framleis skal være gode drosjetilbod i distrikta. Fylkeskommunane skal difor kunna gje einerettar til enkelte aktørar. Denne eineretten vil på mange måtar fungera slik som behovsprøvinga gjer i dag. Lokale styresmakter vil slik ha gode verkty for å sikra eit tilfredsstillande drosjetilbod utanfor dei store byane.

Det vil også stillast krav til sikkeheit for køyretøyet. Vi vil med andre ord ikkje gjere det fritt fram for alle med ein bil til å kunne køyre drosje.

Vi kommer ikkje unna endringane som skjer i drosjenæringa. Vi ønsker større konkurranse i byane og moglegheit for bruk av ny teknologi, samtidig som vi sikrar tilbodet i distrikta. For å oppnå dette må vi syta for at dei som vil bruka taxien faktisk bruker dette i den regulerte delen av næringa. Med forslaget til nytt regelverk legga regjeringa til rette for nettopp det.

Jon Georg Dale
Samferdsleminister

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.