Jon Georg Dale. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Dale svarer drosjenæringa

Lesarinnlegg frå samferdsleministeren: Gode drosjetilbod i byane og i distrikta.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Svar på innlegg frå Os Taxi: Slutt på taxi døgnet rundt? (8. mars 2019)
 
Drosjenæringa er i endring anten vi vil det eller ikkje. Ny teknologi har endra folks forventningar til drosjetilbodet, omsetninga i drosjenæringa går nedover, og nye bildelingstenester vil over tid gi den vanlige taxien auka konkurranse.

Difor er det viktig at vi no ser på korleis vi kan legge betre til rette for ein velfungerande drosjemarknad.

Nyleg hadde regjeringa forslag til nytt drosjeregelverk på høyring, og vi ventar å kunne leggje fram nye reglar for Stortinget før sommaren. Dette har medført ein del reaksjonar, mellom anna frå Norges Taxiforbund. I Midtsiden 8. mars skriv Tor Anders Hauge frå avdeling Hordaland at vi no legg opp til eit lausarbeidarsamfunn og sosial dumping. Dette er heilt feil.

Vi skal ikkje ha eit frislepp av drosjenæringa, eller fjerne reguleringane.

Det vil ikkje vere fritt fram for alle med ein bil å få drosjeløyve, som Norges Taxiforbund påstår. Vi vil oppretthalda kravet om løyve. Og for å få eit løyve må den som søkjer også oppfylle fleire krav, som mellom anna god vandel. Vi vil òg ha strengare krav til bilførars fagkompetanse .

Eg har vore oppteken av at det framleis skal være gode drosjetilbod i distrikta. Fylkeskommunane skal difor kunna gje einerettar til enkelte aktørar. Denne eineretten vil på mange måtar fungera slik som behovsprøvinga gjer i dag. Lokale styresmakter vil slik ha gode verkty for å sikra eit tilfredsstillande drosjetilbod utanfor dei store byane.

Det vil også stillast krav til sikkeheit for køyretøyet. Vi vil med andre ord ikkje gjere det fritt fram for alle med ein bil til å kunne køyre drosje.

Vi kommer ikkje unna endringane som skjer i drosjenæringa. Vi ønsker større konkurranse i byane og moglegheit for bruk av ny teknologi, samtidig som vi sikrar tilbodet i distrikta. For å oppnå dette må vi syta for at dei som vil bruka taxien faktisk bruker dette i den regulerte delen av næringa. Med forslaget til nytt regelverk legga regjeringa til rette for nettopp det.

Jon Georg Dale
Samferdsleminister

Fleire saker

 • Det vart høne i år òg ...

  19. april 2019

  Trass i lite snø vart det påskehøne - for niande året på rad - for familien Holdhus/ Vevle.

 • Påskeprat med Tove

  19. april 2019

  Fem kjappe spørsmål med Tove Tvedt Skarstein.

 • Maritas verd

  19. april 2019

  Marita Moe Sandven vart saman med Ole Amund Gjersvik headhunta til å spela under Festillene i Bergen - det er berre eitt av fleire prosjekt ho...

 • Undersøkte ulykkesstaden i natt

  19. april 2019

  Statens vegvesen og krimteknisk kopla inn grunna alvorlegheitsgraden av MC-ulykka i Industrivegen.

 • MC-ulykke i Industrivegen

  18. april 2019

  OPPDATERT: Motorsyklist henta av luftambulanse - skal ha køyrt inn i lyktestolpe.

 • Påskeprat med Eirik

  18. april 2019

  Fem kjappe spørsmål med Eirik Søfteland

 • Møkka tok straumen til 700

  18. april 2019

  Ein uheldig bonde på Bø kortslutta straumnettet - brannvesenet rykte ut og tok seg av vaskinga.

 • 700 utan straum i Os

  18. april 2019

  OPPDATERT: Klokka 12.30: Straumen tilbake for dei fleste - 57 kundar framleis utan straum. BKK melder om «driftsforstyrrelse»