midtsiden

Dansa seg vidare

Her kan du sjå fleire bilde og filmsnutt med to av innslaga i UKM sundag.

image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Sundag var det UKM i Fjellheim. 14 innslag av 34 artistar gjorde den lokale kulturmønstringa til god og allsidig underhaldning. Dessverre kunne berre til saman 20 minutt med innslag sendast vidare til fylkesmønstringa.

Les òg:
Gjekk vidare i UKM

Desse innslaga gjekk vidare til UKM Hordaland:
(i lista under kan du sjå alle involverte i kvart innslag)
• Abstractium
• Madeleine Berge Midtseter
• Rikke , Aurora og Julie
• Simen Moesgård
• Therese, Sander og Daniel

Desse får spela under MOT-konserten:
• AVM90
• Blackend

Under bildeserien kan du sjå filmsnutt med innslaga til Simen Moesgård og pianisten Knut Anders Stokke, og dansarane Rikke N. Norstrand, Julie Roman og Aurora Aksnes.

Fleire saker