David og Peder hadde kake klar til opningsdagen i Hegglandsdalen. (Foto: Ørjan Håland)
David og Peder hadde kake klar til opningsdagen i Hegglandsdalen. (Foto: Ørjan Håland)

Dekk og Deler opna butikk i Os i dag

Ung og frisk satsing i Hegglandsdalen.

Ørjan Håland
16. januar 2020 - 15:31

Med butikkar som held til på Sotra, Arna, Stord, Åsane, Voss, Midtun, Landås, Fyllingsdalen og Askøy kjem det ein til Os og nærare bestemt, Hegglandsdalen.

– Dei siste åra har vi registrert auka etterspørsel frå Os-området. No har vi gjort noko med det, og opna ein butikk nærmare mange av kundane våre, og innan rekkevidde for fleire nye, seier salssjef og avdelingsleiar David Norenes (28).

Dekk og Deler AS opplever marknaden som god, og gler seg til å yta service i nytt terreng.

– No har vi ti butikkar og éin verkstad. Vi er gode på dekk og bildelar til dei aller fleste biltypar, og har også dekkhotell. Men det vi er absolutt best på, er service. Det er det viktigaste som skal kjenneteikna oss, påpeikar David.

– Men kva er god service?

– Service kan vera mykje, men vi er veldig opptekne av å skapa gode relasjonar til kundane, dei skal bli ivaretatt på ein god måte. Eit døme kan vera at det er dekk eller delar som kundane ikkje finn hos andre leverandørar, der vi strekkjer oss langt for å finna nettopp det kundane vil ha, seier Peder.

Bevisst satsing på unge

I berre tre av dei ti butikkane finn vi butikksjefar som er over 30 år, resten er under 30. I Hegglandsdalen er det ein ivrig 24-åring som tar leiarrolla. 

– Dette er noko eg liker ekstra godt med denne kjeda, dei er offensive og tør å gje dei unge moglegheitar. I 2015 starta eg i dekkbransjen, og har fått mykje verdifull læring på desse åra. Eg starta i Dekk og Deler AS i mars 2019, og jobba på lageret, men fekk raskt auka tillit med ansvar for eigen butikk, seier Peder Strømme.

Han blir butikksjef på den nye avdelinga i Os.

David fortel at satsinga på unge arbeidstakarar er eit bevisst val frå den vesle, lokale kjeda.

– Vi er opptekne av å sjå potensiale hos dei unge. Dei som er ivrige, med mykje pågångsmot og vilje til å legga ned litt ekstra entusiasme i arbeidsdagen, dei ønskjer vi å satsa på, seier David.

Les meir om

Næringsliv Handel