Borgavegen blir stengt måndag til fredag i fire veker frå neste veke av. (Ill: Os kommune) 
Borgavegen blir stengt måndag til fredag i fire veker frå neste veke av. (Ill: Os kommune) 

Delvis stengt i fire veker

Borgavegen vert periodevis stengt frå måndag.

Kjetil Osablod Grønvigh
23. oktober 2019 - 14:22

Grunna gravearbeid vil Borgavegen vere stengd mellom Borgavegen 142 og Hjellevegen 1 A-F (sjå illustrasjon) kl. 9 -14, måndag til fredag i perioden 28. oktober til 29. november 2019.

Dette er det Os kommune som melder.

Gåande, syklande, skulebuss og utrykkingskøyretøy kan passere anleggsområdet, men vi ber om at alle viser aktsemd ved passering.

Gravearbeidet skuldast at Borgavegen skal utvidast med fortau, i tillegg til legging av ny vassleidning. Dette må på plass før Borgafjell barneskule kan byggast.

Les meir om

Lokal Veg