Fabrikken har leigetakarar både utandørs og under tak, og Askeladden blir verande på og i delar av eigedomen i fleire år sjølv om gamlefabrikken blir selt. (Foto: Moly AS)
Fabrikken har leigetakarar både utandørs og under tak, og Askeladden blir verande på og i delar av eigedomen i fleire år sjølv om gamlefabrikken blir selt. (Foto: Moly AS)

Den gamle Askeladden-fabrikken lagt ut for sal

– Eg driv ikkje lenger med investering og utvikling, men med avvikling. Det er ei tid for alt, seier Mons Tore Lyssand (73).

Kjetil Vasby Bruarøy
23. august 2019 - 15:49

I går blei den tidlegare Askeladden-fabrikken i Os lagt ut på Finn.no. Den 7.500 kvadratmeter store fabrikken blei bygd i 1974, men er utvida i fleire trinn fram til 2006. Den ligg på ei tomt på 26,1 mål.

Den tidlegare eigaren av Lyssand-vinduet, Mons Tore Lyssand, kjøpte fabrikken i samband med at han engasjerte seg i re-etablering av Askeladden-produksjonen i 2009.

• Les òg: Støypestart hos Askeladden (2. juni 2009)

– Planen den gong var at eg skulle vera med over ein avgrensa periode, og den held eg meg til, seier Mons Tore Lyssand til Midtsiden i dag.

I 2016 selte han seg ut av Askeladden Boats AS. 

– Mons Tore har på alle måtar vore ein klok og solid eigar. Han er ein dyktig forretningsmann og ein endå flinkare industrimann. Eg har aldri jobba med ein som har vist så sterk forretningsmoral og etikk, eller som har stått så stødig i tøffe periodar. Samtidig har vi hatt det utruleg morosamt saman, sa medeigar Henrik Askvik for tre år sidan.

No er tida ifølgje Lyssand moden for sal også av det tidlegare fabrikklokalet. Reint formelt er det aksjane i Askvik 255 AS som er lagt ut for sal. Firmaet er eit singel purpose-selskap som eig eigedomen. Mons Tore Lyssand er hovudaksjonær i morselskapet Moly AS, der døtrene òg har nokre aksjar.

Fleire leigetakarar

Askeladden hadde produksjon i gamlefabrikken ei stund, men denne blei flytta gradvis over til Polen. Dei har likevel halde fram som leigetakarar, både med lager ute og ei permanent utstilling i nytt «showroom».

– Dei er via leigekontrakt sikra seg plass vidare og fram til minst 2022, seier Lyssand.

Beerenberg var i andre delar av fabrikkbygget i seks år.

– Dei hadde, på slutten via eit dotterselskap, produksjon til ut januar 2019.

I tillegg har Invent Sport Drift korttidsleige av lager i bygget. Per i dag er 1.840 kvadratmeter leigd ut, noko som genererer ei årleg leigeinntekt på oppunder 1,8 millionar kroner i året.

15 namn på lista

Det er Kyte Næringsmegling som står for salet.

– Vi starta prosessen på forsommaren, då vi sendte ut eit førehandsvarsel til potensielle interessentar, fortel Geir Nordstad.

15 av desse meldte interesse for å få prospektet når dette var klart.

– Det er for tidleg å seia kor mykje kvar av desse legg i det, men det kjekt å sjå at det er ei viss interesse ute i marknaden. Seljar har uansett god tid.

Mons Tore Lyssand eig òg den store, tidlegare Lyssand-fabrikken. Der er prosessen med omregulering til bustad i gang, og planprogrammet blei i vår lagt ut på høyring.

Les meir om

Næringsliv Eigedom