Lokal | 12. feb. 2012

Det er lus

Ekspertane slår fast at auren har kome til Oselva for å bli avlusa. No vil dei gjera nye undersøkingar.

Det er lus
Søndag står det framleis mykje aure under Osbrua, på eindel av dei er det tydelege spor av lus (foto: Andris Hamre)
Andris Hamresundag 12. feb. 2012 14:57

Midtsiden skreiv torsdag om den store mengden aure som sto under den nedste brua i Oselva. Fleire har fatta interesse for saka og søndag blir det slegen fast at fisken truleg har kome til elva og ferskvann for å bli kvitt store lus.

- Om lus er årsaka til at fisken søkjer brakkvatn så er det heilt spesielt, fortalde forskar Steinar Kålås hos Rådgivande Biologar då Midtsiden snakka med han før helga.

No får han støtte frå seksjonsleiar Egil Hauge hos Fylkesmannen si naturforvaltningsseksjon.

– Normalt er det lite lakselus på denne tida av året, men høg sjøtemperatur kan ha gjort det enklare for lusa å formeira seg. Det er også meldt om høgt lusenivå i opprettsanlegga i Hordaland og det verkar også inn på sjøfisk, seier Hauge til NRK Hordaland.

Viss auren ikkje greier å få av seg lusa vil truleg den dø, og Hauge kjenner til at fleire døde fiskar er oppdaga i stimen i Os. Det kan få store konsekvensar for fisket i elva.

– Det er for tidleg å seia kor mange av fiskane som vil dø av dette, men me risikerer å oppleva eit kraftig tilbakeslag for bestanden i elva. Dette ser me først til sommaren, seier seksjonsleiaren.

Etter det Midtsiden kjenner til vil ekspertane gjere nye undersøkingar over helga.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.