– Sjå på høno! Sidan 2010 har familien Holdhus/ Vevle teke del i denne påsketradisjonen på Kvamskogen. (Foto: privat)

Det vart høne i år òg ...

Trass i lite snø vart det påskehøne - for niande året på rad - for familien Holdhus/ Vevle.

image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Siv Vevle og Alf Holdhus held påsketradisjonen ved like, sjølv om forholda varierer frå år til år.

I fjor var utfordringa hard snø, og seks timar med hardt arbeid gjekk med til tradisjonen.

I 2017 vart det ikkje den største høna, og høne-entreprenørane sleit med å få tak i farge.

Grunna ein vinter av det snøfattige slaget, vart årets høne berre 2 meter lang og vel 2,5 meter høg, vert det meldt frå Kvamskogen.

Fleire saker