Sport | 30. juni 2016

– Dette burde vore obligatorisk

Han lærer opp soldatar, politi og livvaktar over store deler av verda. Til helga kjem dr Rony Kluger frå Isreal til Os for å halda kurs i sjølvforsvar.

– Dette burde vore obligatorisk
Dr Rony Kluger frå Israel er generalsekretær i det internasjonale livvaktforbundet. I helga held han kurs på Nore Neset. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 30. juni 2016 08:22

– Alle jenter burde lære seg litt sjølvforsvar. Det er stor skilnad på å kunna ingenting og på å kunna litt, seier Cato Bruarøy.

Det er 13 år sidan den erfarne karateinstruktøren frå Os trente med Kluger for første gong. Etter kurset, som var i Nederland, har dei halde kontakten. Kluger har vore to gongar i Noreg tidlegare, sist for to år sidan.

– Det er mange ulike sjølvforsvarskurs. Det spesielle med dette vi skal ha i helga er at strategiane og teknikkane er laga for å fungera sjølv etter få timar med instruksjon. Det er eit enkelt, effektivt og testa system.

– Kluger er òg innom resultat frå fleire analyser, blant anna typiske reaksjonsmønster når du er redd eller sint, når adrenalinet pumpar. Det handlar ofte om «flukt eller frys», kvar enkelt reagerer på sin måte, og det skal litt til å overstyra desse fysiske og psykiske reaksjonane – å handla rasjonelt i ein situasjon der du er truga.

Internasjonal kompetanse

Dr Kluger er generalsekretær for IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association). Han har undervist israelsk militært sjølvforsvar - krav maga - i over 40 år. I 15 av desse var han leiar for anerkjente Winsgate Institute i Israel si instruktørutdanning. Han reiser rundt i verda og underviser politi, livvakter og soldater. Han held òg kurs for privatpersonar.

– Å bli ein god kampsportutøvar tar tid, men i sjølvforsvar treng du ikkje å vinna, som i ein boksekamp. Det viktigaste er å unngå farlege situasjonar, og å koma seg unna uheldige situasjoner i tide. Dette kan lærast, seier Bruarøy.

Han har trent karate og andre kampkunstar i meir enn 30 år. Kurset han arrangerer i helga er ope også for andre som ikkje har trent noko liknande før.

– Det kjem sjølvsagt mange som har trent karate, krav maga eller tai chi med meg. Men det er også fleire som vil ta med ektefellen sin eller borna sine. Slik har det vore tidlegare - intensive og poengterte kurs passar godt for dei som ikkje har tid til ein ny hobby, men som ønskjer å bli litt tryggare om noko skulle oppstå, seier han.

– Eg synest at eit godt sjølvforsvarskurs burde vore obligatorisk for jenter på vidaregåande skule. No er mine døtre for unge, men når dei blir 16 år vil dei sjølvsagt få tilbod om nokre timar med effektivt sjølvforsvar, seier han.

Kurset går over to dagar, laurdag og søndag, der du kan velja å vera med på éin eller begge.

Bruarøy: 15 punkt om sjølvforsvar

1. Omgrepet «sjølvforsvar» inneheld strategier og teknikkar for å ta vare på liv og helse i konflikt med andre.
2. Sjølvforsvar handlar mest om å unngå farlege situasjonar og å handtera konflikt utan vald.
3. Er fleire ute på byen i lag, så ta vare på kvarandre. Vær merksam om nokre av vennane dine har fått i seg for mykje alkohol, om dei har ein plan for korleis dei skal kome seg heim eller har fått blanda tabletter i glaset sitt.
4. Får du ei dårleg magekjensle så stol på denne! Kom deg vekk frå situasjonen.
5. Ikkje lag konflikt av bagatellar. Blir du sint så tell til ti eller gå vekk. Oppklar misforståingar. Smil!
6. Spesielt for jenter kan det vera avgjerande å setja tydelege grenser dersom nokon er ubehageleg innpåsliten. Er du ikkje interessert, så sei det tydeleg.
7. Be om hjelp frå dørvakter, politi, vekterar eller andre dersom du følger deg trua eller forfulgt.
8. Oppstår ein konflikt, så ikkje slepp nokon nærmare deg enn ein ei armlengde avstand.
9. Oppstår ein konflikt så kan det vera klokt å bevega seg. Då er det vanskeleg for andre å angripa deg fysisk.
10. Blir du forfølgt, så prøv å få augekontakt. Mange planlagte overfall har blitt stoppa fordi gjerningsmannen har blitt redd for å bli identifisert.
11. Ved planlagte overfall og personran vil gjerningsmannen alltid måtta koma nær deg. Det kan skje gjennom å stille spørsmål som «kva er klokka», «har du ein tiar», «veit du vegen til ...». Hald augekontakt, hald litt avstand og vêr våken.
12. Nokre få menneske planlegg å angripa andre (ran, valdtekt, vald). Men svært mange konflikter skuldast misforståing eller kjenslemessig ubalanse, og ved å lytta til andre, ha godt humør og ikkje bidra til å auka konfliktnivået kan du hindra uheldige situasjoner i å utvikla seg.
13. Blir du angripen så rop eller skrik høgt, og vis så kraftig motstand som du klarer.
14. Dersom du ikkje klarer å dempa konflikten, og ikkje klarer å springa vekk eller reisa bort på annan måte, bør du gå til motangrep før du blir utsett for vald. (Gå på kurs for å læra deg teknikkar og rett tidspunkt for motangrep).
15. Unngå å bli ein valdsmann. I sjølvforsvarssituasjoner er det ikkje berre offeret som får nedsett livskvalitet, også den som står for angrepet kan få forverra livssituasjonen. Styr ditt eige sinne og vêr vár på andre sine grenser.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.