Lokal | 10. jan. 2012

- Dette skal vi løysa

Tysdag formiddag blei etterforskingsgruppa styrka med tre taktiske etterforskarar frå Kripos. - Det er eit møysommeleg arbeid, men vi skal løysa saka, seier politiadvokaten.

- Dette skal vi løysa
Lysa på lensmannskontoret lysar til langt på kveld. - Vi etterforskar 24/7, seier politiadvokat Ørjan Ogne (Foto: Andris Hamre)
Andris Hamretysdag 10. jan. 2012 14:27

Søndag 1. januar blei Hilda Feste drept i sin eigen heim i Gamleheimshagen. Nær halvanna veke etter drapet leitar politiet framleis etter gjerningsmannen.

I fleire media har Hordaland politidistrikt blitt kritisert for ikkje å nytte seg av den kompetansen Kripos sit på.

- Vi har hatt tekniske etterforskarar frå Kripos inne tidlegare i saka.

- Det nye no er at tre taktiske etterforskarar frå Kripos kom til Os i formiddag for å supplera etterforskingsgruppa, fortel politiadvokat Ørjan Ogne.

Jobbar 24/7

Midtsiden er kjent med at dei tre etterforskarane har sete i møte med etterforskingsgruppa på Os lensmannskontor store delar av dagen.

- Kor mange sit no etterforskingsgruppa?

- Det er eit tal vi ikkje har ønske å gå ut med, men eg kan forsikra deg om at vi bruker alle dei ressursane vi treng.

- Etterforskinga har høgaste prioritet og det blir jobba 24 timar i døgnet 7 dagar i veka.

Over 300 tips

Politiet har gått ut og bedt alle som var ute i området i og rundt Os sentrum mellom 19.30 og 22.30 søndag 1. januar om å melda seg for politiet.

- Kva er status i forhold til tipsa?

- Siste tal eg har fått er at vi har fått inn over 300 tips og arbeider no med å gå gjennom og systematisera desse.

- Det er mykje materiell vi skal igjennom og det tar noko tid, forklarar Ogne.

- Ikkje CSI

Allereie drapsnatta sikra politiet seg bevis og tekniske spor på åstaden som dei sendte vidare til analyse ved Rettsmedisinsk institutt/Folkehelseinstituttet.

- Eit spørsmål Midtsiden ofte får når vi snakkar med folk i bygda er kvifor det tar så lang tid før de får svar på dei tekniske prøvene.

- Problemet er at folk sit heime og ser CSI på TV kor dei løyser drapssaker på tre kvarter. Det fungerer ikkje slik i den verkelege verda.

- Analysearbeidet er eit møysommeleg arbeid som tar tid, men det har høgaste prioritet å finne svara også hos Rettsmedisinsk institutt, forsikrar politiadvokaten.

Jobbar etter fleire spor

I innleiinga av etterforskinga gjekk politiet breitt ut og sikra seg meist mogleg informasjon medan denne framleis var fersk.

- Held de framleis på like breitt, eller har de nokre spor de jobbar meir med?

Ogne trekk litt på det før han stadfestar at dei framleis har ei brei etterforskning.

- Men samstundes har vi grupper som jobbar meir spesifikt.

Politiadvokaten vil ikkje koma nærare inn på kva spesifikke spor dei jobbar etter.

- Kor lang tid trur du det tek før saka er oppklart?

Igjen trekk politiadvokaten litt på det.

- Det kan gå fort og det kan ta lengre tid.

- Nett no er det umogleg å slå fast tidsaspektet, men vi er ved godt mot. Dette skal vi løysa, avslutter politiadvokat Ørjan Ogne.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.