Lokal | 25. jan. 2017

Diskuterer vrakpantordninga for båt

– Det er ei rekke faktorar som enno ikkje er avklart, seier Leif Bergaas i Norboat, dagen før møte i Miljødepartementet.

– Det er sjelden at nokon kastar båtar hos oss, men det hender, seier Tina Skudal hos Bir. I tida som kjem kan det bli meir hyppig. (Foto: Bir)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 25. jan. 2017 21:14

I desember blei det kjent at regjeringa vil innføra vrakpant på båt. I kjølvatnet av dette har det kome fleire spørsmål enn svar om temaet, både i kommentarfeltet i artikkelen Midtsiden la ut, og i andre media.

Om du trudde at vrakpantordninga fører til at du kan levera inn ei jolle og få 15.000 kroner i baklomma, må du nok tru om igjen.

– Det er mykje som ikkje er avklart, men det er allereie uttalt at det ikkje er meininga at nokon skal tena pengar på dette. Dei 300 millionane som er sett av vil truleg heller bli brukt til mottaka, at det å levera båten blir gratis eller billig, og kanskje i godgjersle for transport, seier Leif Bergaas, tidlegare marknadssjef hos Askeladden, no dagleg leiar i bransjeorganisasjonen Norboat.

– Det er fleire årsaker til dette, blant anna at det ikkje på førehand er betalt pant for båten, og at ei utbetaling av pant frå Staten ville vore ei inntekt som du ville måtta skatta for.

15.000 kroner er dessutan ein estimert snittpris per båt.

– To ulike saker

At regjeringa vil bruka 300 millionar for å få rydda langs Norskekysten er ein annan ting enn den komande, permanente vrakpantaordninga det blir vurdert å innføra.

– Det eine vi diskuterer er korleis dette éingangstiltaket skal gjennomførast, det andre er kva som skal gjerast på sikt, for å unngå at vi hamnar i same situasjon igjen, med fleire gamle båtar som berre blir liggande på sjøen eller i hagen, med for låg verdi til å leggast ut for sal, og med for høg kostnad til å kastast.

Innspelmøte i departementet i morgon

Norboat er blant dei som blir høyrd i saka. Bergaas har vore i møte med Klima- og miljødepartementet i førre veke og er blant fleire som skal i nytt møte i morgon.

MD skriv blant anna dette i invitasjonen (ekstern lenkje) til innspelmøtet torsdag:

Spesielt ber vi om bransjens synspunkt når det gjelder
• hvordan eierne av fritidsbåter skal identifiseres ved register
• i hvilken grad det i dag finnes operative mottaksplasser for vraking av fritidsbåter
• hvilke avgrensninger som bør legges til grunn for ordningen (båtstørrelse etc.)

Kan gå mot obligatorisk båtregister

Bergaas seier han har vanskeleg å sjå for seg at ei vrakpantordning kan fungera utan at det igjen blir innført obligatorisk småbåtregister.

– Korleis skal mottaket kunna utbetala pant om dei ikkje veit sikkert at du er eigar?

Det er fleire årsaker til at Norboat ønskjer innføring av obligatorisk småbåtregister.

– Det har òg med tryggleik å gjera. Det fungerer jo fint på bil, blant anna med obligatorisk ansvarsforsikring. Kva om du i dag skadar nokon med ein uregistrert båt utan forsikring? Rekninga kan bli høg.

– Dessutan vil det kunna vera med på å redusera talet på tjuveri, vi vil få ein betre statistikk og det blir lettare for kjøpar å få finansiering når banken gir lån med tryggleik i båten.

Årsavgift på båt?

Norboat trur det kan gå mot både obligatorisk småbåtregister og fast årsavgift, med pris på rundt 500 kroner i året for ein skjergardsjeep.

– Denne vil vera med på å drifta på registeret og panteordninga.

– I dag reknar vi med at det er rundt 800.000 båtar i Noreg. 150.000 av desse er registrert, men det er berre dei over 7 meter som har obligatorisk registrering (skipsregisteret).

Bir tar imot småbåtar

Korleis fungerer det i dag? Er det nokon som køyrer inn på gjenvinningsstasjonane for å kasta ein båt, og får dei i så fall lov å setja den frå seg?

– Vi har hatt mindre, enkle båtar i restavfallet, og vi tar imot, så lenge dei ikkje er for store, har for mykje elektronikk om bord, eller er for komplekse i møbleringa seier Tina Skudal hos Bir.

– Det har òg hendt at vi har tatt imot større båtar, som vi har måtta knusa for å få inn i forbrenningsomnen, men vi har førebels ikkje utstyr til å fungera som eit godt nok motak for dei større båtane.

Ho seier det til no har vore svært sjeldan at nokon har levert båtar, men at det dei siste dagane har vore høg aktivitetet i forkant av innspelmøtet i morgon.

– Eg har sjølv vore på ryddedugnad med BOF i Sund kommune, der dei tok hand om nokre båtar folk berre hadde lagt i frå seg. Dette er forureining, og eg er glad regjeringa tar tak i det.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.