Mannen blei dømd i Bergen tingrett tidlegare denne månaden (ill.foto: KVB)

Dømd for barneporno

Mann dømd for å ha lagra minst 257 pornografiske bilde av born, og for å ha sendt seksualiserte meldingar til ein slektning.

Av: Andris Hamre

I Bergen tingrett tidlegare denne månaden blei ein osing i slutten av 30-åra dømd til seks månadar fengsel for å ha lasta ned og oppbevart minst 257 bilde av born i seksuelle situasjonar med vaksne, born i seksuelle relasjonar med andre born, born som utfører seksuelle handlingar med seg sjølv og born i seksuelt betonte poseringar.

Bilda hadde han lasta ned over drygt ein tiårsperiode frå midten av 2000-talet.

Han var òg tiltalt for å ha sendt fleire seksualiserte meldingar og bilde av seg sjølv med erigert penis til ein vaksen, kvinneleg slektning utan at ho hadde samtykka til dette.

Eit aukande samfunnsproblem

Mannen møtte i retten og tilsto.

– Vår sak omhandlar rein besittelse av seksualiserte bilde av born, men graden av kor grove desse er, og det at forholdet har pågått i ei årrekke, er klart straffeskjerpande. Retten legg til grunn at forholdet har pågått i 10-15 år. Dette viser eit vedvarande forbrytersk forsett hos sikta, heiter det i retten si vurdering.

– Når det gjeld post II (dei seksualiserte meldingane til slektningen, journ.mrk) peiker retten på at seksuelt krenkande åtferd over internett er eit aukande samfunnsproblem, som det må reagerast strengt mot. Sterke allmennpreventive hensyn gjer seg gjeldande, heiter det vidare.

Retten vurderte at normalt sett vil straffa ligge på fengsel i omtrent ti månadar, men at mannen gav ei atterhaldslaus tilståing, og at det hadde gått vore in lang sakshandsamingstid, gjorde at han fekk ein strafferabatt.

Mannen blei dømd til seks fengsel i seks månadar.

I tillegg blei han dømd til å tola inndraging av ei datamaskin og to mobiltelefonar.

Fleire saker