Lokal | 07. mars 2012

Dømd for trygdesvindel

Osing dømd til 30 timar samfunnstraff for å ha mottatt dagpenger medan han var i jobb.

Dømd for trygdesvindel
Nordhordland Tingrett (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 07. mars 2012 21:21

Mannen i 40 åra måtte møte i Nordhordland tingrett tidlegare denne månaden tiltalt for bedrageri av NAV ved å ha levert meldekort kor han ikkje hadde oppgitt timar han hadde jobba som vikar.

Påtalemynde meinte at han hadde motteke nær 99.000 kroner i dagpenger han ikkje hadde krav på og la fram påstand om 30 dagars fengselstraff for osingen.

Mannen sin forsvarar la ned påstand om at mannen måtte frifinnast, subsidiært at han blei straffa på mildaste måte.

I retten nekta mannen for straffeskyld då han hevda at han hadde misforstått meldeplikta og at han ikkje hadde forstått at han trengde å oppgje arbeidstimane fordi han var vikar og ikkje fast ansatt.

Feilføringa på meldekorta skal ha gått føre seg i sju månader fram til mannen fekk fast jobb vinteren 2010.

Dommerane ueinige

Retten sitt fleirtal var av den oppfatninga at det ikkje kunne utelukkast at han ikkje var medveten på at dei uriktge opplysningane han gav ville medføre at han fekk utbetalt meir i dagpenger enn han hadde krav på. Slik fleirtalet såg det var det rimeleg tvil om mannen hadde handla med forsett og i uberettiga vinnings hensikt, samstundes meinte fleirtalet at han hadde vore grov uaktsom og at han skulle dømast etter straffeloven § 271 a jf § 270.

Dei meinte han burde skjønt at han ved feilutfylling fekk utbetalt meir i dagpenger enn det han hadde krav på og at han burde ha teke initiativ til å avklare kva vikarjobben ville ha å bety for utbetalinga av dagpengar.

Mindretalet meinte det var bevist utover einkvar rimeleg tvil at han hadde gjort feilutfyllinga medvitent. Rettens mindretal fann ikkje mannen si forklaring om at han trudde han ikkje var pliktig til å oppgje inntekta frå vikarjobben på meldekorta. Mannen skal i tidlegare politiavhør forklart at han ikkje turte å oppgje alle arbeidstimane i frykt for å miste dagpengane.

Retten dømde mannen for grov uaktsomt bedrageri.

Då mannen ikkje tidlegare var straffa og i tråd med tidlegare rettspraksis blei han dømd til tretti dagar samfunnstraff med ei gjennomføringstid på 45 dagar og å betala offentlege saksomkostningar med 3 000 kroner.

Det at osingen hadde betalt tilbake pengane han hadde fått for mykje utbetalt frå NAV før saka kom til domstolen blei ikkje lagt vesentleg vekt på ved straffeutmålinga.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.