- 19. okt. 2016

Dømt for 20 tilfelle av blotting og onanering

Ein mann i 20-åra må sona eit kort fengselsopphald etter trugslar, vald, narkotikabruk og ein lang serie tilfelle av seksuelt krenkande åtferd.

Tiltalte har blotta seg og onanert på blant anna treningssenter og buss. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 19. okt. 2016 08:27

Ein mann frå Os er dømt for 5 tilfelle av brot på straffeloven paragraf 201 bokstav a (seksuelt krenkande åtferd på offentleg stad) og 15 brot på 201 b (seksuelt krenkande åtferd ovanfor nokon som ikkje har samtykka til det).

Frå mars 2012 til mai 2015 har han blotta penis og onanert både i sportsbutikkar, på buss, bensinstasjon, treningssenter og bufellesskap i Os, og framfor framfor studentar og tilsette ved Juridisk fakultet i Bergen.

Ved det eine tilfellet, på ein buss til Os, sette han seg ned ved ei jente og onanerte. Då bussen kom fram følgte han etter ho fleire hundre meter, tok oppstilling og opna smekken igjen. Dette tilfellet var eitt av to tilfelle av trugande åtferd, som han òg blei tiltalt for.

Han var i tillegg tiltalt for vald mot ekskjæraste og brot på besøksforbod mot vedkomande, for seks tilfelle (frikjent for to av dei) av oppbevaring og/eller bruk av mindre mengder hasj, amfetamin og kokain, tre tilfelle av tjuveri frå butikk og frå privatperson på handletur, og to tilfelle av forulemping av offentleg tenestemann.

– Kunne vore færre tilfelle

Tiltalte erkjente alle forhold han var tiltalt for.

Aktor opplyste at bakgrunnen for lang saksbehandlingstid er at tiltalte heile tida pådrog seg nye forhold som måtte etterforskast. I tillegg var det nødvendig med ei sakyndig vurdering for å finna ut om tiltalte var tilrekneleg.

Retten meinte at saka burde vore prioritert på ein annan måte så snart det blei klart at tiltalte er tilrekneleg.

«Dersom tiltale hadde blitt tatt ut tidligere er det mulig at tiltalte ikke hadde pådratt seg nye forhold. Det må i denne sammenheng tillegges vekt at tiltalte i stor grad har erkjent de forhold han ble siktet for slik at det neppe har vært noen omfattende etterforskning» står det i dommen.

Nærmast ferdig sona

Mannen blei dømt til 8 månadar fengsel der soning av 5 månadar av straffa er utsett på vilkår.

Mykje av dommen er ferdig sona, tiltalte får fråtrekk for 71 dagar varetekt.

Han må òg betala 15.000 kroner i erstatning til jenta som blei utsett for krenkande åtvferd på bussen og forfølgt etter at ho gjekk av.

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.