Dømt for drapsforsøk med kniv

Mannen som stakk ei kvinne fire gongar med kniv på Søfteland i desember i fjor, er no dømt.

Tiltalte blei tatt hand om utan dramatikk. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 27. okt. 2016 15:42

Onsdag 16. desember i 2015 rykte politiet ut på melding om knivstikking ved Compact på Søfteland.

Les òg: Trudde han var med i ein James Bond-film

Tiltalte, ein 29 år gamal mann, møtte i retten, erkjente forholdet, sa seg villig til å betala erstatning til offeret, men erkjente ikkje straffeskyld.

Han var funnen psykotisk i gjerningsøyeblikket og aktor ba om tvungent psykisk helsevern. Bistandsadvokaten ba om 250.000 kroner i oppreisingserstatning, forsvaret ba retten fastsetja oppreising, men la ned påstand i frifinning forkrav om tvungent helsevern.

Retten mottok forklaring frå sju vitne og to rettsoppnemnte psykiatrarar.

«Retten finner enstemmig at de subjektive og objektive vilkårene i straffeloven § 275 jf § 16 er oppfylt, og at det således er hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte forsøkte å drepe» står det i dommen.

Retten viser til tiltalte si forklaring, der han seier han sikta etter hjartet då han trefte kvinna i brystet. Mannen råka med fire knivstikk, to i ryggen, eitt i brystet og eitt på baksida av skuldera.

Tiltalte følte seg svært uroleg den dagen han gjekk på jobb. Han følte seg truga og kvinna blei eit tilfeldig offer.

Redd for tilbakefall

Dei rettsoppnemnte sakkyndige vurderer at tiltalte er i gruppa pasientar som har god prognose.

I forhold til tiltalte framgår det av den sakkyndige erklæringa at «uten adekvat oppfølging og behandling vurderer de sakkyndige at det er sannsynlig at sykdommen vil blusse opp igjen og at observanden på ny kan utvikle psykotiske symptomer.»

Tiltalte var i si forklaring for retten tydeleg på at han ønskjer å stå i behandling så lenge det blir anbefalt, og at han er svært redd for å få tilbakefall.

Han samtykka til vidare frivillig behandling i psykiatrien og har òg fortalt sambuaren om tankane sine så ho raskt kan sjå eventuelle komande symptom.

Ikkje valdeleg

Tiltalte har hatt ein del permisjon sidan sommaren i år, også med overnatting heime.

Dei sakkyndige har gjort ein valdsrisikovurdering at tiltalte og seier det ikkje er høg valdsrisiko dersom tiltalte held fram med behandling.

Det blei blant anna vist til at tiltalte ikkje har vore valdeleg tidlegare.

Fare for gjentaking

Samtidig sa sakkyndig at denne formen for vrangforestilling er den farlegaste, og ved ein eventuell ny psykotisk episode kan tiltalte igjen bli styrt av desse symptoma.

«Imidlertid finner rettens flertall at det uten slik behandling, eller ved avbrudd i behandlingen fra tiltaltes side, vil være en nærliggende og konkret fare for at tiltalte igjen vil få psykotisk gjennombrudd, som vil kunne arte seg på samme måte som første gang; med følelse av å være truet og forfulgt generelt eller av konkrete personer» står det i dommen.

Tiltalte blei dømt til tvungent psykisk helsevern. Han må òg betala 100.000 kroner i oppreisingserstatning.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.