Nav Os. (Arkivbilde: Kjetil Vasby Bruarøy)
Nav Os. (Arkivbilde: Kjetil Vasby Bruarøy)

Dømt for trugslar mot Nav

Utsegnet «neste gong tar eg med ei bombe» førte til 60 dagar fengsel.  

Kjetil Vasby Bruarøy
12. juni 2019 - 9:32

Ein mann i 20-åra frå Os er dømt til 75 dagar fengsel, 60 av dei utan vilkår, for trugslar mot Nav og for å spytta ein polititenestemann i ansiktet.

Tiltalte meinte det var feil i utbetalingane frå Nav, og hadde med seg dokumentasjon som han ville legga fram i møte. Han var ikkje nøgd med saksbehandlinga, og på veg ut skal han ha stått 5 cm frå ansiktet til ein annan saksbehandlar og sagt «nesten gong eg kjem blir detmed ei bombe».

Mannen blei pågripen i det han gjekk inn på ein buss på Os terminal. På veg til Bergen skal han ha sparka i bakdøra så politiet måtte stoppa. Då ein polititenestemann gjekk bak og opna døra, blei han spytta i ansiktet.

Vedkomande var òg tiltalt for skadeverk på ein bil parkert på Halhjem, noko som skjedde på dagtid torsdag veka før. 

Tiltalte møtte i retten og sa seg delvis skyldig. Han innrømte å ha spytta på politiet. Å spytta ein offentleg tenestemann i ansiktet blir rekna som vald.

I skjerpande retning blei det lagt vekt på at tiltalte er dømt fleire gongar før, blant anna fem gongar for trugslar mot offentleg tenestemann og fire gongar for vald mot offentleg tenestemann.

Mannen blei dømt til 75 dagar fengsel, 60 dagar av straffa skal vera utan vilkår.

Les meir om

Lokal Politi