Dagleg leiar Aleksander Olsbø Rye og medeigar Sindre Øvrebø er få dagar unna overlevering av ny avdeling av Os rådhus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dagleg leiar Aleksander Olsbø Rye og medeigar Sindre Øvrebø er få dagar unna overlevering av ny avdeling av Os rådhus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

«Drageset rådhus» klart om ei veke

Vi har vore på omvising i 1200 nye kvadratmeter som skal bli arbeidsplassen til over 50 kommunetilsette.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. september 2019 - 12:58

Dei nye huseigarane i Os sentrum, som på seinsommaren i fjor overtok Dragesetbygget i Os sentrum, fekk i fjor haust Os kommune som leigetakar.

1200 av 1800 kvadratmeter, 3 av dei 4 etasjane over kjellaren, skal bli utvida del av Os rådhus.

Overtaking av lokala skjer i neste veke.

Ein kontrakt som gav bygget eit løft

Etasjane frå 2. til og med 4. nivå, som tidlegare var glasmagasin, leikebutikk og lager, er no innreidd med kontorplass til 50-60 personar, møterom, nye toalett og lunsjrom med kjøkken.

– Éin ting er å gjera det fint, ein annan ting er å i tillegg gjera det skikkeleg. Vi starta planlegginga på hausten i fjor og byggearbeidet på nyåret. Det har vore omfattande og kostbart, fortel medeigar i bygget, Sindre Øvrebø.

– Bygget er solid, og det var rusta opp både fasade og heis før vi overtok. Men delar av etasjeskiljene er i treverk, der ville vi heilt til bjelkelaget for å sjå at alt var greit før vi kledde det inn. Dessutan har det enkelte stadar i huset vore krevjande å finna passasjar for det store ventilasjonsanlegget.

No er alt nytt, frå golv til tak, luft og lys. Den delen av fasaden som ikkje er mur skal òg rustast opp, men det er ikkje noko som skjer umiddelbart. 

Sjølv om ein huseigar alltids kunne ønskt seg høgare kvadratmeterpris på utleige, har det å få ein 10-årskontrakt med kommunen, på alle dei tre øvste etasjane, hatt sin verdi.

– Det har kosta å rusta opp så grundig som vi har gjort no, men vi er glade for kontrakten vi har fått med Os kommune, at den varer i ti år. 

Vil investera meir i Os

Gjølanger Bruk har flytta den tidlegare Drageset-eigedomen over i Fremre Eiendom AS, som blei stifta i mai i år. Fremre er eigd 50/50 av Gjølanger Bruk og Aakvik Holding, to «familyoffices» med lang erfaring med investeringer innan blant anna eigedom og fiskeoppdrett.

– Ved sidan av dette bygget i Os har Fremre eigedomen Strandgaten 7 i Bergen i portefølgja. No vil vi ekspandera, seier dagleg leiar Aleksander Olsbø Rye.

– Vi ser etter fleire eigedomar, også i Os.

Samtidig har dei to ledige lokala på gateplan høg prioritet. NorgesGruppen har sju år igjen av kontrakten på det største, der Joker var, og har ikkje plan om å bruka lokalet sjølv. I alle fall ikkje med det første.

– Vi har ein god dialog med NorgesGruppen. Dei forstår vårt ønskje om å få aktivitet i lokalet igjen, og dei har vore enkle å ha med å gjera når det kjem til eventuell framleige av lokalet.

Det minste lokalet, som er nabo til Osøyro Kolonial, har salsflate på 70-80 kvadratmeter, med noko tilleggsareal i bakkant for garderobe, lunsjrom og toalett.

– Vi har hatt ein del interessentar, spesielt då vi annonserte litt på forsommaren. Men er ikkje i dialog med nokon om dette nett no. Det vil krevja litt å setja også dette lokalet i stand, så vi vil prøva å vera grundige når vi vurderer kva firma vi tar inn.

Ein liten versjon av «familiens hus»

Det er rundt 50-60 tilsette i Os kommune som etter overtaking i neste veke, flytting og installasjon på kontora, får arbeidsdagen sin i «Drageset rådhus».

– Det er ikkje eg som sit på detaljane, men det blei tidleg bestemt at tenester knytt til områda oppvekst og helse/velferd var blant dei som får plass i «det nye rådhuset». Mellom anna skal PPT, staben på oppvekst, BOF og helsetenester inn der, fortel rådgjevar Andris Hamre.

Så snart dei er på plass blir det både ommøblering, flytting og omfattande oppgradering i delar av rådhuset i Sentrumskvartalet.

– Tredje etasje skal, som dei andre etasjane våre har vore gjennom, oppgraderast med meir ope landskap, nytt golv, ny belysning og ny ventilasjon. Dette arbeidet vil nok halda fram til ut på nyåret 2020, sa prosjektsjef Halvor Hanevik til Midtsiden i august.