F.v.: Elin Bryn Thorsen, Sigbjørg Eriksson, Ingrid Vik (bak), Elin Tuft og Anne Solberg Andersson med Skravlekopp. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)  

– Du treng ikkje gjera alt, men du kan gjera noko

På torsdag startar Venneveko, eit heilt nytt og unikt prosjekt på tvers av lag, einingar og næring.  

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Initiativet kom frå diakon Ingrid Vik.

– Kva med å ha ei veke med fokus på viktige tema i ramma av vennskap og inkludering? 

Eigentlig skulle Vik gjennomføra eit anna prosjekt saman med kreftkooridinator i Os kommune, Sigbjørg Eriksson, men då dette ikkje vart noko av, byrja dei å spela ball saman. Dette var tilbake i januar i år.

No er Venneveko klar for å setjast ut i live, og både komité og prosjekt har blitt til noko ganske omfattande.

Eit hav av idear

Næringssjef Elin Bryn Thorsen er med. SLT-koordinator Elin Tuft er med. Det same er ungdomskonsulent Anne Solberg Andersson og erfaringskonsulent Iselin Grønning Johannesen.

Andersson er det ferskaste medlemmet i gruppa. Då ho vart med etter sommarferien, låg det eit «hav av idear» på bordet.

– Det har ikkje stått på kreativiteten i denne gruppa, seier Andersson. Det har verkeleg «balla på seg», men no er vi klare med eit program som verkeleg famnar om mange.

Andersson seier at ho spesielt brenn for den gode kvardagssamtalen mellom ungdom. 

– Det er god helse for dagens ungdom å snakka saman, og i programmet er det fleire gode tiltak og arrangement mynta på ungdom, til dømes ope hus i Tunet torsdag 31. oktober. 

Pop up og 60 skravlekoppar

Under Venneveko vil det dukka opp Pop up-møteplassar både på AMfi-senteret og i Os sentrum.

Konseptet er enkelt; Møt andre for ein prat på veg heim frå skulen, jobb, shopping eller på veg til bussen - arrangørane vi syta for kaffi eller kakao.

– Vi har fått god respons frå næringsslivet på denne ideen, seier næringssjef Thorsen.

– Butikkar har sponsa oss med kaffi og kakao, og på Amfisenteret vil det vera brettspel på Torget heile veka. Osbadet vil òg ha 2 for 1-pris på bading måndag til fredag i Venneveko. 

Venke Knutson lanserer «Skravlekoppen» under Venneveko. 

– På onsdag 30. oktober blir Bjørnafjorden kommune sertifisert som «Skravlekopp-kommune». Vi er faktisk den første kommunen på Vestlandet som får denne sertfiseringa, noko vi er veldig stolte av, seier Thorsen.

Til lanseringa kjem artist og gründer Venke Knutson for å halda eit musikalsk lanseringsføredrag.  

Skravlekopp er ein grøn kopp som blir plassert saman med dei andre koppane på utvalde kafear, kantiner og møteplassar. 

– Skjenker du i ein Skravlekopp, viser du andre i lokalet at du gjerne slår av ein prat, seier Thorsen. Om du berre treng litt skravling - eller tilbyr litt skravling -  er uvesentleg.

Thorsen fortel at 60 skravlekoppar vil bli plassert ut på stadar som rådhuset, kafeen på Amfi-senteret, kafeen på Fjord'n senter, Luranetunet og i begge dei to gründer-parkane i Bjørnafjorden.  

Handlar om gjera noko saman

Programmet for Venneveko er imponerande. Tilboda er mange, og det er noko for alle aldersgrupper. 

Det heile opnar med språkkafe og konsert med Marthe Valle i Tunet på torsdag.

Vidare kan du få med deg seminar om inkludering og tap og sorg hos menneske med utviklingshemming, ope hus i Os Frivilligsentral og talentkonkurranse for born og unge under oktoberfesten laurdag 2. november.

– Fellesnemnaren i programmet er at du må gjera aktivitetane saman med andre, seier Eriksson. 

Komiteen fortel at det òg har dukka opp ein del aktivitetar etter at programmet gjekk i trykken.

– Dette er jo berre kjekt. Mest av alt vil vi jo at alle skal setja fokus på dette viktige temaet - ei heil veke til endes. 

Fleire saker