Duellstafetten: Bruarøy vs Olsen

Duellstafetten: Bruarøy vs Olsen

Val 2019: Marie Lunde Bruarøy (H) har utfordra Asle Olsen (SV).

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Duellstafetten er ein serie med duellar mellom ordførarkandidatar i komande Bjørnafjorden kommune. Den eine får utfordra og velja tema, den andre får siste ordet - begge med inntil eitt minutt taletid i inntil tre innlegg/replikkar. Den som blir utfordra finn nytt tema og ny motstandar. Stafetten går vidare - vi gir deg minst éin ny video kvar dag fram til valet.

I går fekk du sjå Nils-Anders Nøttseter (MDG) utfordra Marie Lunde Bruarøy (H) innan temaet trygg skuleveg.

Bruarøy blei sitjande for å utfordra SV sin ordførarkandidat.

Duell 2: Marie Lunde Bruarøy (H) vs Asle Olsen (SV).
Tema: Finansiering av SV sine valløfte.

Tidlegare duellar:
Nils-Anders Nøttseter (MDG) vs Marie Lunde Bruarøy (H) 

Midtsiden samleside: Val 2019

Fleire saker