Duellstafetten: Olsen vs Søviknes

Duellstafetten: Olsen vs Søviknes

Val 2019: Asle Olsen (SV) har utfordra Terje Søviknes (Frp). 

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Duellstafetten er ein serie med duellar mellom ordførarkandidatar i komande Bjørnafjorden kommune. Den eine får utfordra og velja tema, den andre får siste ordet - begge med inntil eitt minutt taletid i inntil tre innlegg/replikkar. Den som blir utfordra finn nytt tema og ny motstandar. Stafetten går vidare - vi gir deg minst éin ny video kvar dag fram til valet.

I går fekk du sjå Marie Lunde Bruarøy (H) vs Asle Olsen (SV) om finansiering av valløfte.

Olsen blei sitjande for å utfordra ordførar Terje Søviknes. 

Duell 3: Asle Olsen (SV) vs Terje Søviknes (Frp)
Tema: Barnetrygd og sosialstønad

Tidlegare duellar:
Marie Bruarøy (H) vs Asle Olsen (SV)
Nils-Anders Nøttseter (MDG) vs Marie Lunde Bruarøy (H) 

Midtsiden samleside: Val 2019

Fleire saker