Duellstafetten: Søviknes vs Lindborg

Duellstafetten: Søviknes vs Lindborg

Val 2019:  Terje Søviknes (Frp) har utfordra Trine Lindborg (Ap)

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Duellstafetten er ein serie med duellar mellom ordførarkandidatar i komande Bjørnafjorden kommune. Den eine får utfordra og velja tema, den andre får siste ordet - begge med inntil eitt minutt taletid i inntil tre innlegg/replikkar. Den som blir utfordra finn nytt tema og ny motstandar. Stafetten går vidare - vi gir deg minst éin ny video kvar dag fram til valet.

I går fekk du sjå Asle Olsen (SV) utfordra ordførar Terje Søviknes (Frp) om sosialstønad og barnetrygd.

Søviknes blei sitjande for å utfordra Trine Lindborg

Duell 4:  Terje Søviknes (Frp) vs Trine Lindborg (Ap)
Tema: Valløfte og «Ein betre veg».

Tidlegare duellar:

Marie Bruarøy (H) vs Asle Olsen (SV)
Nils-Anders Nøttseter (MDG) vs Marie Lunde Bruarøy (H)

Asle Olsen Olsen (SV) vs Terje Søviknes (Frp)


Midtsiden samleside:
Val 2019

Fleire saker