Lokal | 07. feb. 2012

Dyrt å være fattig

Lesarinnlegg: Om en uke skal plassering av OHARA opp i kommunestyret. Vet politikerne hva det "billigste" alternativet egentlig kommer til å koste?

Dyrt å være fattig
Det nye hovudreinseanlegget til Os kommune, OHARA, kan koma til å bli plassert her i Kuhnlevika ved Tellevika. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytysdag 07. feb. 2012 20:48

Til kommunestyret angående OHARA:

Før kommunevalget var de fleste ordførerkandidatene i partiene enig i at mest egnet valg av et nytt kloakkrenseanlegg var Liafjellet. Håper politikerne fremdeles holder fast ved dette, da rådmannen med administrasjon nå innstiller seg på Norconsult sine anbefalinger som er Kuhnle. (En anbefaling vektet på urimelige premisser bestilt av administrasjonen.)

Vi stiller følgende spørsmål:

• Har dere tenkt på alle individuelle erstatningskrav som kan komme pga. verditap på hus og eiendom (Naboloven §2).

• De fleste hus i dette området har en takst på 2,5-5 millioner kroner. Hvor mange hus vil bli berørt, 100-150 stk?

• Ved å få et slikt anlegg med tilhørende utluftningspipe i umiddelbar nærhet (10-15meter høy) vil disse eiendommene straks få redusert sin verdi/salgssum med inntil 30% i følge eiendomsmegler.

• Vil kommunen klare å behandle enkelt kravene som vil komme i henhold til fristen de har?

• Dersom det viser seg at 100-150 husstander har krav på erstatning (Naboloven §9) vil erstatningssummen raskt bli så høy at det ikke lengre er noen økonomisk gevinst å velge alternativ Kuhnle.

Vi har her ikke lagt til grunn erstatning for eventuelle skader som kan komme under og etter bygging av anlegget - viser til Norconsult sin egen rapport angående fjellkvalitet i området.

Vi etterlyser også svar på resultat av kjerneboring og ROS-analyse.

Hva er smartest?

Den 14 februar skal de folkevalgte stemme på hvor kloakkrenseanlegget skal bygges.

Hva er kommunen best tjent med økonomisk?

• Kuhnle som er budsjettert litt rimeligere å bygge på kort sikt, eller Liafjellet som på lang sikt er best samfunnsøkonomisk?

• Det å bygge et anlegg et sted hvor det IKKE vil komme erstatningskrav og store økonomiske utgifter (Liafjellet) eller gå inn og belaste en ellers så sprengt kommuneøkonomi med å legge et anlegg i en så konfliktfylt sone som Kuhnle er, med de merkostnader og tidsforsinkelser dette vil medføre?

Vennlig hilsen
Siv Aadnevik og Marianne Galtung Døsvig

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.