Lokal | 17. sep. 2019

Ei oppsummering frå KrF

Lesarinnlegg: Eit ikkje-sosialt parti med godt gjennomslag i sentrum/venstre-samarbeid.

Ingvild Hallesby Evjedal, lokallagsleiar i Bjørnafjorden KrF. (Privat foto)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 17. sep. 2019 07:19

Krf har i helga inngått ei intensjonsavtale med Ap, Sp og MDG om at KrF er med i ein sentrum/venstre fleirtalskonstellasjon i kommunestyret for perioden 2019-2023. For å sikre fleirtalet vil det være eit valteknisk samarbeid med Sv.

Jostein Bondevik og Helge Olav Nygard har forhandla fram avtalen på vegne av lokallagsstyret. Denne avtalen skal til godkjenning i styret i slutten av veka.

Stor takk til Jostein og Helge Olav for jobben dei har gjort no i dagane etter valet!

Vi får plass i Formannskapet, Tenesteutvalet og 1.vara i PBU, i tillegg til fast plass i Kontrollutvalet. Når det gjeld felles politisk plattform så vil denne bli sluttført i dagane framover.

KrF er eit sentrumsparti og vi kan difor samarbeide til begge sider. Vi gjer det vi kan for å finne dei gode løysingane i samsvar med programmet vårt til det beste for innbyggjarane i nye Bjørnafjorden kommune.

Etter 20 år som opposisjonsparti til FrP og H er omsider KrF tilbake i posisjon. Det er vi glade for. KrFs Geirmund Dyrdal var som kjent siste ordførar før FrP og Terje Søviknes kom til makta i 1999.

Slik oppsummerer Bondevik dagane som har vore med forhandlingar:

- Det gjekk ei lita veke. Det trong me. Me er mange parti som skulle einast og det var mange interesser som skulle ivaretakast. Men det har vore god stemning heile vegen, og viljen til å få dette til, har vore tilstades gjennom heile prosessen.

Han viser til at KrF gjekk til val på ynske om eit skifte i Bjørnafjorden kommune.

- Det har lagt i botnen for heile valkampen vår. Me det utgangspunktet har me sonder både til høgre, venstre og i sentrum. No har me kome fram til ein konstellasjon der me får bra uttelling i høve til valresultatet for KrF, der me gjekk frå to til eitt mandat i kommunestyret, seier Bondevik.

- Kunne KrF fått betre betalt i eit samarbeid med H/Frp?

- Me gjekk til val på eit skifte. Med det følgjer også ynsket om ein annan politikk. Me ser at me vil få godt gjennomslag i den løysinga me no er komne fram til.

Han påpeikar at partiprogramma til partia i den nye posisjonen har mange samanfallande saker, og meiner dette gjev eit godt grunnlag for ein politisk plattform.

- Det er interessant å registrera at Bjørnafjorden no endar opp med same konstellasjon som på fylket, med unnatak av Venstre. Det skulle bera bod om at det er mogleg å få til gode politiske plattformer i eit slikt samarbeid.

Til slutt: KrF er eit ikkje-sosialistisk parti. Eit sentrum/venstre-samarbeid endrar ikkje dette.

Vi er fullt klar over at fleire er skuffa over at vi ikkje støttar FrP/H. Det har vi forståelse for, men vi vil understreke at det er forskjell på lokalpolitikk og på Stortinget. Jakob Enerhaug var sist haust ein tydeleg forkjempar for at KrF skulle gå inn i regjeringa Solberg saman med H, FrP og V. Likevel har Jakob vore like tydelig forkjempar for at KrF i lokalpolitikken i nye Bjørnafjorden kommune skulle bidra til eit skifte etter 20-års samanhengande FrP/H styre.

Han har argumentert mellom anna at det er sunt og viktig med eit skifte, med ei ny retning i leiinga av kommunen.

Lokallagsstyret skal vurdere og ta stilling til intensjonsavtala. Videre er vi med på å fullføre ein god felles partipolitisk plattform med god KrF-politikk.

Ingvild Hallesby Evjedal
Lokallagsleiar, Bjørnafjorden KrF

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.