Lokal | 28. juni 2016

Éin av tre forstår ikkje kartet

Ei fersk undersøking viser at éin av tre båtførarar ikkje kan å lesa og forstå eit sjøkart.

Éin av tre forstår ikkje kartet
Lær det å lesa og bruka sjøkart, oppmodar informasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll (pressefoto)
Andris Hamretirsdag 28. juni 2016 11:43

På vegne av Gjensidige har Ipost foretatt ein undersøkelse blant båtfolket om deira forståing av sjøkart.

– Undersøkinga er gjort både for sjøkart på papir og i digitale utgåver. Sjølv om mange svarar at dette kan dei, er vi mest uroa over alle dei som ikkje kan lesa og forstå eit sjøkart, seier informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i ei pressemelding.

30% seier dei ikkje forstår kartet

Tala frå undersøkinga viser at så mange som 30 prosent av dei spurde seier at dei har ei svært dårleg forståing av sjøkart, medan 69 prosent meiner dei les det svært godt eller ganske godt.

– Undersøkninga gir eit bilde av at det er mykje usikkerheit blant mange av dei som førar båt. Menn meiner dei har betre forståing enn kvinner. Tryggast er dei som er godt vaksne mellom 40 og 59 år, oppsummerar Voll.

Viktig med backup

Sjølv om dei fleste har plottarar og GPS så minner informasjonssjefen om viktigheten av å ha ein backup.

– Stol ikkje kun på at dei elektroniske hjelpemidla som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerar. Det er særs viktig å ha ein backup i form av papirkart og kompass i båten, og ikkje minst å kunne nytta desse.

– Det er òg viktig å sjå ut av vindauge for å sjekka at kartet faktisk stemmer overeins med landskapet på sjøen, påpeiker Voll, som ber alle sjekke "datostemplinga" på karta.

– Elektroniske kart oppdaterast oftere, medan papirkart blir oppdatert kvar år. Mi tilråding er på det sterkaste at ein sørgjer for alltid å nytta oppdaterte kart, avsluttar Arne Voll.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.