– Mange sjekkar ikkje røykvarslarane sine, seier Lise Killi, kunderådgjevar i Gjensidige

Éin av tre veit ikkje om denne fungerer

Ei undersøking viser at éin av tre i Hordaland er usikre på om røykvarslaren fungerer.

Av: Andris Hamre

Januar er ein av dei månadane det brenn mest. Kaldt vêr gjer at månaden er ein av dei mest brannutsatte. Trass aksjonar i forkant av jula er det likevel fleire tusen røykvarslarar i Hordaland som er modne for utskifting.

– Kvar dag er det over 100 branntilløp i norske heimar. Fleire av desse endar med tragedie. Hadde alle hatt ein røykvarslar som fungerte, så kunne fleire liv ha vore redda, seier Lise Killi, kunderådgjevar i Gjensidige, som dagleg snakkar med kunder i Hordaland.

Riktig montering er viktig

Ei undersøking Ipsos har gjort for Gjensidige syner at éin av tre innbyggarar i Hordaland ikkje har kontroll på om røykvarslaren virker eller ikkje. Berre halvparten seier at dei er heilt trygge på korleis dei nyttar brannslukningsutstyr.

– Det er viktig at røykvarslaren blir montert riktig. Helst bør den henge midt i taket og minimum 40 centimeter frå veggen. Den bør ikkje "gøymast vekk" slik mange gjer.

– Om du ved kontroll av røykvarslaren avdekker at den ikkje fungerer, sjølv om batteriet er nytt, er varslaren øydelagt og må straks skiftast med ein ny. Du bør minimum ha ein varslar i kvar etasje, gjerne seriekobla, seier Killi i ei pressemelding.

Ta med ungane

Killi peiker på at ein fin helgeaktivitet no i januar kan vera å ta med heile familien på leiting etter gode rømningsvegar, sjekke røykvarslarane og sjå at brannslukker virkar.

– Mange tenkjer at skader og branner ikkje skjer hos meg. Slik er det ikkje. Ein må vera sin eigen brannsjef og forebygge brannar gjennom brannvern og opplæring, avsluttar ho, og har følgjande råd.

  • Bytt batteri i alle røykvarslarar
  • Sjekk at røykvarslaren virkar
  • Er røykvarslaren eldre enn 10 år, bytt til ein ny
  • Monter seriekobla røykvarslar i større bueiningar
  • Gjennomfør brannøvingar saman med liten og stor

Fleire saker