Lokal | 15. feb. 2016

Ein jubeldag for pensjonistforeninga

Måndag gjekk flagget til topps ved pensjonistforeninga sitt hus i Hamnevegen. Endeleg får foreninga eige huset sjølv.

Ein jubeldag for pensjonistforeninga
Leiar i Os Pensjonistforening, Knut M. Prestvold, kunne måndag juble over at dei får avvikla Stiftelsen Os Eldresenter og overta huset heilt og holdent (foto: Andris Hamre)
Andris Hamremandag 15. feb. 2016 13:52

Då Os pensjonistforening på byrjinga av 80-talet såg på moglegheiten for å bygga eiga hus for dei mange aktivitetene sine, blei løysinga å danna Stiftelsen Os Eldresenter.

– Grunnen til dette var at vi i samband med bygginga måtte ta opp eit lån. Vi kontakta alle bankene på Os, men òg husbanken. Husbanken hadde dei klart beste vilkåra, men dei stilte som krav at huset måtte bli bygd av ein stiftelse slik at dei på den måten fekk ein garanti for lånet.

– Dette valde pensjonistforeninga å gjera, og Stiftelsen Os Eldresenter blei oppretta, fortel Knut M. Prestvold, leiar i Os pensjonistforening.

Følte dei ikkje eigde huset

Sjølve bygginga blei gjennomført med innsamling frå osingane og gåver frå kommunen. Mellom anna fekk pensjonistforeninga tomta av kommunen.

– Bygget blei tatt i bruk i juli 1985 og lånet blei jamnt og trutt nedbetalt fram til det siste avdraget blei betalt i mai 2010.

– Etterkvart som åra gjekk var det fleire av medlemmane som tok til ordet for å avvikle stiftinga når vi ikkje lenger hadde den same forpliktninga til Husbanken.

– Ein ting er at Lotteri- og stiftelsestilsynet krev godkjent regnskapsførar og statsautorisert revisor. Saman med avgifter til tilsynet kostar dette oss rundt regna 50 000 kroner i året.

– Men det er ikkje det økonomiske som har vore viktigst. Det har vore følelsen av ikkje å eige sitt eige hus. Vi har følt på at nokon andre har bestemt, sjølv om det er vi i pensjonistforeninga som har kosta alt av oppgraderingar opp gjennom åra, forklarar Prestvold.

Lang prosess

På årsmøtet i 2015 beslutta eit samrøysta årsmøte om å søka om å få avvikla stiftelsen gjennom ei såkalla omdanning.

– Den 21. mai 2015 sendte vi søknaden til Lotteri- og Stiftelsestilsynet i Førde. Etter det har det vore mykje fram og tilbake, kor vi mellom anna har måtte komma med diverse tilleggsopplysningar.

– Vi fekk inntrykk av at dei ikkje hadde lyst til å godkjenna søknaden vår, men i dag kom brevet som sa at dei likevel godkjenner omdanninga.

– Eg måtte berre heisa flagget til topps, for dette er ein jubeldag for oss. Rett nok må vi senda inn noko meir dokumentasjon innan 1. april, men det skal gå greitt, forsikrar Prestvold.

For eldre i all framtid

Prestvold er glad saka kan sjå ut til å få sin lykkelige slutt før det kommande årsmøte.

– Når vi får den endelege godkjenninga på plass, så skal vi berre oppdatera vedtektene våre. Dei er eigentleg allereie klare. Der skriv vi òg kva som skal skje med huset om pensjonistforeninga opphøyrer.

– Då blir heile eigedommen med tomt og hus tilbakeført til Os kommune, men verdiane skal vera særskilt øyremerkt eldreomsorga. Det føler vi er rett og rimeleg, og som ein takk til Os kommune som har vore gavmilde med tomt og støtta oss i alle år, avsluttar ein glad Knut M. Prestvold, som onsdag inviterar medlemmane til kakefest i eige hus.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.