Ordførar Trine Lindborg kasta seg rett i piruett etter snorklipping i dag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Ordførar Trine Lindborg kasta seg rett i piruett etter snorklipping i dag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Ein leikeplass for alle

Gav ros til elevrådet under opning på «Røde Kors-tomta».

Kjetil Vasby Bruarøy
14. oktober 2020 - 12:53

På første skuledag etter haustferien sto den nye leikeplassen til 1,3 millionar, som lova, klar til bruk for elevar ved Os barneskule.

– Eg håper mange innbyggarar vil besøka og bruka denne leikeplassen, sa ordførar Trine Lindborg (Ap), som i dag klipte snora under ei offisiell opning av plassen.

Rektor Laila Aarbakke var saman med elevane på sjette trinn vertsskap.

– Leikeplassen er allereie veldig populær. Vi har laga vekeplan som bestemmer kva klassetrinn som får bruka plassen i dei ulike friminutta, fortel Laila.

Fagsjef for skule, Janne M. Eik, var òg blant gjestane, det same var elevar frå 8. og 9. trinn som tidlegare var del av elevrådet som skaffa pengar til utvikling av tomta.

– Det gjekk jo fort å få midlar då vi var ferdig med planlegginga. No synest eg plassen har blitt veldig fin. Vi er av og til på uteplassen ved ungdomsskulen på fritida, men kjem nok til å bruka denne leikeplassen òg, seier niandeklassingen Ranhild Rastad.

Håvard, Ragnhild og Mathilde frå 9. trinn og Nora, Maren og Kristoffer som no er på 8. trinn sto for planlegging og finansiering. (Foto: KVB)
F.v.: Håvard, Ragnhild, Mathilde, Nora, Maren og Kristoffer frå tidlegare elevråd skaffa finansiering og la plan for plassen. (Foto: KVB)

Håvard Sande Bjørø, Ragnhild Rastad, Mathilde Lyssand går no i niande trinn, Nora Hanken, Maren Hansen Eidhammer og Kristoffer Brekke på 8. trinn.

I tillegg var 7. klassingane frå dagens elevråd, Erik Breivik, Håvard Stangeland Lunde og Kristoffer Brekke på plass på opninga. 

Rullestoltilpassa og utfordrande

Tomta har fått både 5-kantdisse, ein stor klatremodul, ei nedfelt trampoline og ei enkeltdisse.

Både trampolina og den eine dissa er tilpassa rullestolbrukarar, men kan nyttast av alle. 

Den store klatremodulen er i «giga-serien», og har 22 ulike kombinasjonar av bruk, blant anna med både piruett og rutsjebane.

– Denne blir dei ikkje lei med det første, sa leverandør Sandvik før byggestart.

5-kantdissa er blant dei populære installasjonane. (Foto: KVB)
5-kantdissa er blant dei populære installasjonane. (Foto: KVB)

Fekk ros og pengegåve

Både dei som planla og dagens elevråd fekk ros av rektor og ordførar.

– Vi treng elevar som både fortel om ting som ikkje er greit, og som jobar for å gjera skulen betre for alle, sa Lindborg.

Ordførar hadde med seg ein gåvesjekk på 1500 kroner som elevrådet kan bruka på kva dei vil.

– Kva kjem på det nedste platået?

– Der skal graset gro, så vil vi ha på plass nokre benkar og bord. Vi vil og spørja om kommunen vil tynna litt i vegetasjonen, for det er fin utsikt mot sentrum og fjorden herfrå, seier rektor Aarbakke.

Bildeserien under er synleg for pålogga abonnentar:

Les meir om

Lokal Eigedom Kultur