Meining | 07. nov. 2022

Ein ny kvardag på nyevegen og gamlevegen

No går det vegen! Og i framtida kan vi få endå smartare transport.

Ein ny kvardag på nyevegen og gamlevegen
MDG vil ha nullvekst i biltrafikken, fleire bussavgangar og lågare pris på bussbillettar. (Bilde av ny 600-linje på ny E39, foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 07. nov. 2022 07:27

Fantastiske dagar i susande fart på nyevegen til byen. Fred og stille ved gamlevegen. Bilistar som kjem dit dei skal, utan omveg og utan å køyre i vegen for kvarandre.

Hurra!

Vi i Bjørnafjorden MDG er veldig glad for at på Søfteland har ungane fått tryggare skuleveg. Ein kan høyra kva som blir sagt sjølv om ein har vindauget ope, og lufta er friskare.

Vegen som no er opna har gjort kvardagen betre og enklare for mange. Åsane fekk sin veg for fleire tiår sidan, medan vi har kjørt rally i sneglefart over Vallaheiane fram til forrige veke. Vi har vore tålmodige, og no er det endeleg vår tur til å få litt fart i sakene.

Samstundes er den nye vegen bygd etter eit gamalt tankesett, der privatbilen er det viktigaste transportmiddelet og alle planar er utforma på dei premissane. Høge fartsgrenser gjer meir partikkelforureining, auka drivstofforbruk og større risiko for både sjåførar og forvirra hjort.

Skyss melder om at dei ikkje kan konkurrere med privatbilar i tidsbruk. Og er det fleire enn ein i bilen er det ikkje sikkert det svarar seg økonomisk å køyre kollektivt heller.

For å få ned klimagassutsleppa er vi nødt for å lage stukturar som gjer at det alltid er enklast og billegast å velge fellesskapsløsingane. Færre folk må sitte i kvar sin bil og lage kork på Danmarksplass. Vi må bruke mindre areal til asfalt og parkeringsplassar, og meir til grønt. Fotgjengarar, syklistar og kollektivreisande må få prioritet.

For kommande vegprosjekt må ein bruke mindre areal, og i hovudsak satse på opprusting og trygging av eksisterande veg framfor nybygging. Samt at syklistar og fotgjengarar må vere mist like viktige i planlegginga som dei trafikantane med motor.

For framtida finst det gode grep ein kan ta for at også den nye vegen vi no har fått kan bli ein del av klimaløysinga og ikkje ein del av klimaproblemet.

Trafikken inn til Bergen sentrum må ikkje opp, men ned. Med kollektivfelt frå Fjøsanger vil bussen komme mykje fortare fram enn all anna trafikk. Vi må ha mange fleire bussavgangar på nyevegen, så vi ikkje får busspassasjerar ståande i 100-sonen. Billettprisane må ned, særleg på periodekort, slik at fleire vel kollektivt kvar einaste dag.

Det aller viktigaste enkelttiltaket vi kan gjere for å ikkje få meir kork i Bergen i framtida, og meir naturøydelegging og klimautslepp - det er eit tiltak som vil spare skattebetalarane for milliardar på milliardar - la vere å bygge motorveg over Bjørnafjorden.

Miljøpartiet Dei Grøne, Bjørnafjorden

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.